BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziura Marek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Możliwości adaptacji kierunków i zasad polityki dostosowań strukturalnych w warunkach gospodarki polskiej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 726, s. 61-72
Tytuł własny numeru
Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Polityka dostosowawcza, Polityka gospodarcza państwa, Przekształcenia strukturalne, Materiały konferencyjne
Adjustment policy, State economic policy, Structural transformation, Conference materials
Abstrakt
Głównym elementem przemian strukturalnych z implikacjami dla polityki przemysłowej i polityki dostosowań strukturalnych jest szybki rozwój postępu naukowo-technicznego w dziedzinie produkcji, organizacji, marketingu i informacji. Nowe technologie powodują zmianę układu sił w gospodarce światowej, a przede wszystkim wywołują konieczność poszukiwania rentownych dziedzin działalności i sprzyjają globalizacji rynków.
Postęp naukowo-techniczny prowadzi do powstawania nowych gałęzi produkcji i działalności nieprodukcyjnej. Postęp technologiczny powoduje też spadek opłacalności produkcji w gałęziach tradycyjnych, następuje więc rozwój nowoczesnych gałęzi i stopniowa eliminacja gałęzi schyłkowych.
W gospodarce światowej, zwłaszcza w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, wyraźnie następuje rosnąca rola sektora usług, której towarzyszy proces informatyzacji wielu dziedzin gospodarki. Jednym z celów polityki gospodarczej wielu krajów jest popieranie badań i prac rozwojowych (B+R).
Działalność ta jest wręcz traktowana jako warunek skuteczności polityki dostosowań strukturalnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czepurko A.: Świat a gospodarka Polski, KiW, Warszawa 1986, s. 178-183.
  2. Kulig J.: Strukturalne i systemowe dostosowania krajów silnie zadłużonych, PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych, "Studia Ekonomiczne: 32, Poltext, Warszawa 1994.
  3. Kuziński S.: Polityka przemysłowa. Spory wokół strategii rozwoju, PAN, Zakład Nauk Zarządzania, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1992.
  4. Lisikiewicz J., Jurek-Stępień S., Sosnowska A.: Wyznaczniki rozwoju współczesnego przemysłu, PWE, Warszawa 1990, s. 55-61 oraz 78- 83.
  5. Perczyński M.: Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego, PISM, Warszawa 1990, s. 17 i 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu