BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomątowski Stanisław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Tendencje i efekty zmian struktur przemysłowych w Polsce w latach 1989-1994
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 726, s. 73-89, tab.
Tytuł własny numeru
Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Struktura przemysłu, Struktura własnościowa, Przekształcenia strukturalne, Materiały konferencyjne
Industrial structure, Ownership structure, Structural transformation, Conference materials
Abstrakt
W pracy poddano analizie zmiany struktury przemysłu w Polsce według gałęzi oraz sekcji i działów w latach 1989-1994. Na jej podstawie oceniono kierunki i intensywność zmian analizowanych struktur przemysłowych, wskazano ich tendencje i wstępnie oceniono efekty. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik Z.: Jak zmieniać strukturę przemysłu, "Życie Gospodarcze" 1983, nr 51/52.
 2. Bartosik Z.: Produkt globalny i produkt finalny, "Życie Gospodarcze" 1984, nr 19.
 3. Chomątowski S., (red.): Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK, Kraków 1994.
 4. Chomątowski S., Sokołowski A.: Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2.
 5. Chomątowski S.: Rozwój przemysłu w świecić, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1986.
 6. Domański R.: Rentowność polskiego przemysłu, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 11.
 7. Gajda J.: Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 7.3.
 8. Jakóbik W.: Rynek: polityka przemysłowa a efektywność przemysłu, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 2-3.
 9. Karpiński A.: Najbardziej i najmniej atrakcyjne kierunki rozwoju przemysłu w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1990, nr 10.
 10. Karpiński A.: Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 1986.
 11. Kuziński S.: Polityka przemysłowa, Studium porównawcze, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 6.
 12. Lisikiewicz J. (red.): Struktura produkcji przemysłowej. Metody badania i kierunki zmian, PWE, Warszawa 1977.
 13. Marciniaka S.: Zmiany strukturalne w okresie transformacji systemowej, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 10.
 14. Tober J.: Międzygałęziowe powiązania techniczno-bilansowe a zmiany struktury produkcji, "Ekonomista" 1982, nr 1/2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu