BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni), Stachoń Edward (Zakłady Chemiczne Police S.A.)
Tytuł
Budżetowanie : strategia zarządzania kosztami na przykładzie Zakładów Chemicznych Police S.A.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 726, s. 234-243
Tytuł własny numeru
Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Zarządzanie kosztami, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Materiały konferencyjne
Budgeting, Costs management, Enterprise management, Conference materials
Firma/Organizacja
Zakłady Chemiczne Police SA
Abstrakt
Przedstawione w skondensowanej formie zasady funkcjonowania systemu zarządzania kosztami w Zakładach Chemicznych Police S.A. znajdują się obecnie w pierwszej fazie jego realizacji (wdrażania). System kontroli na podstawie budżetu jest nieoceniony dla spółki i dlatego uznaliśmy, że lepiej mieć nawet system budżetowy z usterkami niż nie mieć żadnego.
Uznaliśmy także, że budżet nie powinien pochodzić "z góry", gdyż może oddziaływać negatywnie i przynosić więcej szkód niż korzyści. Kierownictwo niższych szczebli powinno aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowania budżetów. Stanowiska kosztów powinny być podstawowym elementem prowadzącym do powstania całościowego budżetu dla danej komórki organizacyjnej.
We wdrażanym systemie budżetowym wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za budżet oraz koordynatora budżetu i komitet budżetowy. Osobami odpowiedzialnymi za budżet są z reguły osoby kierujące głównymi pionami lub szczeblami w strukturze przedsiębiorstwa.
Koordynatorem budżetu została osoba sprawująca nadzór nad całością procesów ekonomiczno-gospodarczych zachodzących w systemie budżetowania. Podlega ona Prezesowi Zarządu. Do jej zadań należy opracowanie celów i procedury procesu budżetowania, dostarczanie wskazówek dla menedżerów odpowiedzialnych za przygotowanie danych koniecznych do sporządzenia budżetu, określanie harmonogramu czasowego wszystkich procedur budżetowania, definiowanie zakresu tych danych, określanie terminu przedstawienia budżetu do zatwierdzenia. Posiada ona prawo bezpośredniego wydawania wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa spółki poleceń zabezpieczających prawidłową, działalność systemu budżetowania.
Zadaniem komitetu budżetowego jest ocena realności budżetu. Na podstawie sformułowanej oceny komitet budżetowy zatwierdza budżet lub go odrzuca. Komitet ten składa się z członków ścisłego kierownictwa spółki (Prezesa Zarządu oraz Dyrektorów Zarządzających; prokurentów spółki). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu