BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączyńska Elżbieta (Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie)
Tytuł
Determinanty, formy i zakres polityki przemysłowej w Polsce
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 726, s. 272-283
Tytuł własny numeru
Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Polityka przemysłowa, Polityka strukturalna, Strategia rozwoju gospodarczego, Materiały konferencyjne
Industrial policy, Structural policy, Economic development strategy, Conference materials
Abstrakt
Założenia i oczekiwania co do funkcji polityki przemysłowej we współczesnej gospodarce są bardzo rozbieżne, a rozbieżności te widoczne są zarówno w teorii ekonomicznej jak i praktyce gospodarczej.
Polityka przemysłowa ma swoich zagorzałych przeciwników i zwolenników. Przez jednych traktowana jest jako diabelski wynalazek, a wśród innych jako cudowne remedium na słabości gospodarki. Emocje w dyskusjach toczących się na ten temat w wielu krajach biorą niekiedy górę nad argumentami merytorycznymi.
Poglądy na temat roli polityki przemysłowej podlegają ciągłym zmianom i wiążą się z szerszą kwestią jaką jest rola państwa w gospodarce. Są swego rodzaju odbiciem dokonujących się przemian społecznych, politycznych i gospodarczych. O ile jednak potrzeba obecności państwa we współczesnej gospodarce rynkowej i pełnienia przez jego instytucje szeregu istotnych gospodarczych funkcji jest dziś w istocie generalnie akceptowana przez wszystkie liczące się szkoły myślenia i opcje w ekonomii oraz polityce gospodarczej, to już konkretyzacje tych generaliów, określanie zakresu i form działania państwa w gospodarce, są przedmiotem głębokich różnic i ostrych nie przezwyciężonych sporów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Capra F.: Punkt zwrotny, PIW 1987, s. 544.
  2. Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość, PWE 1992, s. 31.
  3. Freeman Ch.: Nauka i technika a bezrobocie. [w:] Polska 2000. 1/XI/1988, Wyd. PAN Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 200.
  4. Hausner J.: Jaki ustrój?, "Gospodarka i Przyszłość", nr 1/4/1996 s. 14.
  5. Lipowski A.: Spór o politykę przemysłową, "Gazeta Bankowa". Dodatek specjalny: Najlepsze firmy '95.
  6. Mączyńska E.: Czy w warunkach transformacji nieuchronne jest duże i długotrwałe bezrobocie. [w:] Bezrobocie, czy i jak można je przezwyciężyć. Raport nr 5 RSSG przy RM, Warszawa 1995, s. 146 i dalsze.
  7. Muńko A., Rybkowski W.: Polityka zmian strukturalnych w przemyśle Polski i Unii Europejskiej, "Handel Zagraniczny" Nr 5, 1994.
  8. Płowieć U.: State Aid Poland: Present Situation and Expected Changes under the Europe Agreement, Foreign Trade Research Institute, Warsaw 1993.
  9. Podlasiak Z.: Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w praktyce krajów członkowskich UE, [w:] Pomoc publiczna dla podmiotów gospodarczych. Wyd.: Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa 1985, s. 63 i nast.
  10. Sadowski Z.: W sprawie polityki przemysłowej. [w:] Polityka przemysłowo-strukturalna", Raport nr 10 RSSG przez RM, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu