BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilczyński Wacław
Tytuł
Wzrost gospodarczy a transformacja ustrojowa (Polska pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 11-25
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Polityka gospodarcza, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Materiały konferencyjne
Economic growth, Economic development, Economic policy, Systemic transformations in the economy, Conference materials
Abstrakt
Celem tego szkicu jest przedstawienie m.in.: a) rekonstrukcji właściwości i przyczyn wzrostu gospodarki polskiej ostatnich lat, b) ukazanie słabych punktów i zagrożeń tego pozytywnego procesu, c) próba sformułowania postulatów wobec polityki gospodarczej (zwłaszcza ustrojowej), warunkujących dokonywanie należytego wyboru oraz końcowy sukces transformacji. Opracowanie to nie pretenduje natomiast do prezentacji szczegółowej dokumentacji statystycznej omawianych procesów, odsyłając Czytelnika do coraz liczniejszych publikacji Centralnego Urzędu Planowania, Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, a zwłaszcza Biuletynów Koniunktura Gospodarcza Polski, wydawanych przez Centrum im. Adama Smitha. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Majewska T.: Sytuacja gospodarcza Polski w roku 1994 na tle krajów Europy środkowej i Wschodniej. "Gospodarka Narodowa" nr 8-9/1995, tabl. 4, s. 54.
  2. Waigel T.: Dauerhafter Wohlstand erfordert vorübergehend Verzicht (Trwały dobrobyt wymaga przejściowo wyrzeczeń), "Journal für Deutschland", nr 2/1993, s. 8.
  3. Wilczyński W., Transformacja gospodarki polskiej po pięciu latach 1989-1994, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Zeszyt 3/1994, s. 63-76.
  4. Wilczyński W.: Rynek [w:] Encyklopedia biznesu, t. 2, s. 822, Warszawa 1995.
  5. Winiecki J.: Instytucjonalne bariery rozwoju gospodarczego - Polska niezakończona transformacja. (Zeszyty Centrum im. A. Smitha numer specjalny, czerwiec 1995, s. 1-2).
  6. Zieliński M.: Sytuacja makroekonomiczna. "Koniunktura gospodarcza Polski", Biuletyn Centrum im. A. Smitha nr 2 (6) 1995, s. 9-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu