BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukawer Edward
Tytuł
Dylematy polityki fiskalnej i pieniężnej w procesie transformacji systemowej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 37-54
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Słowa kluczowe
Polityka finansowa, Polityka pieniężna, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Polityka gospodarcza, Materiały konferencyjne
Financial policy, Monetary policy, Systemic transformations in the economy, Economic policy, Conference materials
Abstrakt
W kontekście polityki fiskalnej i pieniężnej można mówić o wielkiej różnorodność zagadnień; Mamy tu mianowicie na myśli problematykę budżetu, banków, rynku kapitałowego, pieniądza, stopy procentowej i inflacji, oraz stosunków finansowych z zagranicą. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L.: Fundamenty i nonsensy, "Gazeta Wyborcza", nr 153 (1232) A z 3-4.07.1993.
 2. Balcerowicz L.: Między błędnym kołem a kołem sukcesu, "Gazeta Wyborcza", nr 303 (1076) A z 28.12.1992.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1992, s. 284.
 4. Beksiaki J.: Coś gorszego niż deficyt. "Gazeta Wyborcza", nr 9 (1088) A z 12.01.1993.
 5. Belka M., Dębska M., Wołowicz J.: Rynek kapitałowy, [w:] CUP, Polska 1989-1993. Reforma gospodarcza - przekształcenia strukturalne, "Gospodarka Narodowa", nr 11 (47) z 1993, z. 46, s. 35, 37.
 6. Belka M.: Wokół kontrowersji w polityce pieniężnej, "Życie Gospodarcze", ar 40 z 2.10.1994, s. 7.
 7. Bożyk P.: Ewolucyjny wariant transformacji powiązań zewnętrznych, "Ekonomista", nr 3 z 1993, s. 289.
 8. Bugaj R., Kowalik T.: Ryzykowny eksperyment, "Życie Gospodarcze", nr 8 (2756) z 21.02.1993.
 9. Bugaj R.: Budżet dochodami stoi. "Gazeta Wyborcza", nr 229 (1002) A z 29.09.1992 r.
 10. Chrościcki T.: Sytuacja gospodarcza Polski w końcu 1993 roku, "Gospodarka Narodowa", nr 2 (49) z 1994, s. 42.
 11. Dąbrowski M.: Coś za coś. "Życie Gospodarcze", nr 51-52 (2747-2748) z 20-27.12.1992.
 12. Dąbrowski M.: Czułem podskórnie... "Życie Gospodarcze", nr 20 z 15.05.1994, s. 41.
 13. Dąbrowski M.: Pamflet pełen sprzeczności, "Gazeta Wyborcza", nr 55 (1134) A z 6- 7.03.1993.
 14. Dąbrowski M.: Przestroga, "Życie Gospodarcze", nr 41 (2737), z 11.10.1992.
 15. Dembiński P., Vauthey P.: Rola Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w procesie przekształceń systemowych, "Ekonomista", nr 5-6 z 1993, s. 737.
 16. Dobroczyńska A., Juchniewicz L.: (przy współpracy M. Przybysza), Finansowe aspekty przekształceń własnościowych, [w:] Studia nad procesem transformacji systemowej w Polsce, pod red. A. Łukasiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, s. 91.
 17. Domański S., Kopczyńska L., Romanowski A., System cen, [w:] CUP, Polska 1989-1993. Reforma gospodarcza - przekształcenia strukturalne, "Gospodarka Narodowa", nr 11 (47) z 1993, z. 46, s. 17.
 18. Eysymontt J.: Dylematy budżetowe, "Gazeta Wyborcza", nr 30 (1109) A z 5.02.1993 r.
 19. Fedorowicz Z.: O założeniach polityki pieniężnej, "Życie Gospodarcze", nr 6 z 6.02.1994 r., s. 13.
 20. Felbur S.: Przesłanki i kierunki antyrecesyjnej polityki gospodarczej, "Gospodarka Narodowa", nr 10-11 (34-35) z 1992, s. 20.
 21. Gomułka S.: Budżet a inflacja: średniookresowy model i symulacje. "Ekonomista", nr 2 z 1993 r., s. 171.
 22. Gomułka S.: Koniec życia ponad stan., "Życie Gospodarcze", nr 22 (2770) z 30.05.1993 r.
 23. Gotz-Kozierkiewicz D., Małecki W.: Kurs walutowy i zadłużenie zagraniczne w procesie osiągania równowagi pieniężnej. "Ekonomista", nr 5-6 z 1993 r., s. 608-609.
 24. Gotz-Kozierkiewicz D.: Polityka kursu walutowego a wzrost gospodarczy, "Ekonomista" nr 5-6 z 1992, s. 634, 640, 652, 653.
 25. Gotz-Kozierkiewicz D.: Deficyt budżetowy a inflacja, "Życie Gospodarcze", nr 4 z 23.01.1994, s. 42.
 26. Gotz-Kozierkiweicz D.: Wzór dla programów stabilizacyjnych? "Życie Gospodarcze", nr 35 (2731) z 30.08.1992.
 27. Gronkiewicz-Waltz H.: Pieniądz i banki pod specjalnym nadzorem, "Życie Gospodarcze", nr 24 (2772) z 13.06.1993.
 28. Hausner J., Owsiak S.: Kryzys finansów państwa w procesie systemowej transformacji na przykładzie Polski, Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa 1992, s. 9.
 29. Herer W., Sadowski W.: Blokada inflacyjna - poszukiwanie wyłomu, "Życie Gospodarcze", nr 7 (2755) z 14.02.1993.
 30. Hübner D.: Zmiany ogólnej aktywności gospodarczej w 1993 r., "Gospodarka Narodowa", nr 3 (50) z 1994 r., s. 5.
 31. Hume I. : Jak sfinansować rozwój? "Życie Gospodarcze", nr 19 z 8.05.1994, s. 8.
 32. Jaślan M.: Czy umiemy korzystać z pomocy? "Życie Gospodarcze", nr 35 (2731) z 30.08.1992.
 33. Kaleta J.: Polityka pieniężna NBP, "Życie Gospodarcze", nr 43 z 23.10.1994, s. 27.
 34. Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C.: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ 'Solidarność', Gdańsk 1991, s. 334.
 35. Klimiuk Z.: Alokacja kapitału poprzez sektor bankowy. Uwarunkowania systemowe i instytucjonalne, "Gospodarka Narodowa", nr 12 (36) z 1992, s. 18.
 36. Kołodko G.: Stabilizacja, recesja i wzrost w gospodarce posocjalistycznej, cz. I, "Ekonomista", nr 5-6 z 1992, s. 620-621.
 37. Kotowicz J.: Inwestycje 1993, cz. I, "Życie Gospodarcze", nr 17 z 24.04.1994 r., s. 51.
 38. Kotowicz J.: Inwestycje czynnikiem przekształceń strukturalnych gospodarki, "Gospodarka Narodowa", nr 10-11 (34-35) z 1992, s. 54.
 39. Kowalska M., Jaziorański T., Tak trzymać... (Sprawozdanie z posiedzenia Rady Ekonomicznej), "Życie Gospodarcze", nr 17 (2009) z 29.04.1990.
 40. Koźmiński A.: Nie każdy pieniądz grozi inflacją, "Gazeta Wyborcza", nr 207 AK z 3.09.1992.
 41. Kropiwnicki J.: Transformacja systemowa, [w:] CUP, Polska 1989-1993. Reforma gospodarcza - przekształcenia strukturalne, "Gospodarka Narodowa", nr 11 (47) z 1993, z. 46, s. 4.
 42. Kuczyński W.: Czystka a nie recesja, "Gazeta Wyborcza", nr 2 (1005) A z 2.10.1992.
 43. Lipiński J.: Czy zmniejszać deficyt? cz. 1, "Życie Gospodarcze", nr 15 (2763) z 11,04.1993 r.
 44. Lutkowski K.: Nie eksperymentować. "Życie Gospodarcze", nr 31 z 31.07.1994, s. 40-41.
 45. Misiak M.: Tendencje i krótkookresowe przewidywania w gospodarce polskiej, Warszawa 1992, s. 1 (maszynopis powielany).
 46. Możejko E.: Finał rokowań z wierzycielami, "Życie Gospodarcze", nr 39 z 25.09.1994, s. 25-26.
 47. Możejko E.: Znośny ciężar długu, "Życie Gospodarcze", nr 27 z 3.07.1994, s. 30.
 48. Mujżel J.: Analiza przekształceń systemowo-instytucjonalnych w gospodarce polskiej w I i II roku jej przebudowy. Raport z badań, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 1992, s. 59-60 (maszynopis powielany).
 49. Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Instytut Kształcenia Ekonomicznego przy PTE, Wydawnictwo KeyTex, Warszawa 1992, s. 215.
 50. Nieckarz S.: Czy kryzys rynku kredytowego? "Życie Gospodarcze", nr 38 z 18.09.1994, s. 26.
 51. Noga A., Szczepański J., Włodarczyk W.: Możliwości zmian polityki stabilizacyjnej i polityki przemysłowej w Polsce, Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 1993 r., s. 20.
 52. Orłowski L.: Inflacja w Polsce w okresie 1990-1991, "Gospodarka Narodowa", nr 3 (39) z 1993, s. 29.
 53. Porwit K.: O strategii rozwojowej i warunkach jej powodzenia, "Gospodarka Narodowa", nr 10-11 (34-35) z 1992.
 54. Rapacki R.: Społeczno-polityczne uwarunkowania i konsekwencje procesu transformacji systemowej w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 1 (48) z 1994, s. 9-10.
 55. Rosati D.: Czy koniec recesji, cz. 2, "Życie Gospodarcze", nr 5 (2753) z 31.01.1993.
 56. Rosati D.: Przerywany dialog. "Życie Gospodarcze", nr 17 z 24.04.1994, s. 19.
 57. Rutkowski J.: Sterowanie obiegiem pieniężnym i kredytem, "Życie Gospodarcze", nr 21 z 22.05.1994 r., s. 37.
 58. Sadowski Z.: Jak to z dekretami ładnie, "Życie Gospodarcze", nr 6 (2754) z 7.02.1993 r.
 59. Sadowski Z.: Podstawowe założenia strategii rozwoju Polski, "Ekonomista", nr 2 ż 1993, s. 152.
 60. Sadowski Z.: Polska gospodarka. Stan i perspektywy, "Życie Gospodarcze", nr 45 (2793) z 7.11.1993 r.
 61. Sadowski Z.: Trzy duże poprawki, "Polityka", nr 3(1811) z 18.01.1992.
 62. Sopoćko A.: O założeniach polityki pieniężnej, "Życie Gospodarcze", nr 6 z 6.02.1994, s. 13.
 63. Szpringer Z.: Ceny w procesie transformacji, "Życie Gospodarcze", nr 19 (2715) z 10.05.1992.
 64. Sztyber W.: Denominacja? "Życie Gospodarcze", nr 42 z 16.10.1994, s. 24.
 65. Topiński A., Oszczędzać, a nie drukować, "Gazeta Wyborcza", nr 240 (1013) A z 12.10.1992.
 66. Topiński A.: Polityczne bariery gospodarki., "Gazeta Wyborcza", nr 258 (1031) A z 2.11.1992 r.
 67. Topiński A.: Problemy bankowe, "Gazeta Wyborcza", nr 62 (1141) A z 15.03.1993.
 68. Topiński A.: Radykalna zmiana, "Życie Gospodarcze", nr 5 z 30.01.1994, s. 7.
 69. Trzeciakowski W.: Dylematy transformacji. "Życie Gospodarcze", nr 7 z 13.02.1994, s. 40.
 70. Upława S.: Kierunki przezwyciężania finansowych barier rozwoju przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 10-11 (34-35) z 1992, s. 22.
 71. Wernik A.: Deficyt mniejszy o 20 bilionów, "Życie Gospodarcze", nr 7 z 13.02.1994 r., s. 22.
 72. Wernik A.: Jaki wzrost? "Życie Gospodarcze", nr 28 (2776) z 11.07.1993 r.
 73. Wernik A.: System budżetowy, [w:] CUP, Polska 1989-1993. Reforma gospodarcza - przekształcenia strukturalne, "Gospodarka Narodowa", nr 11 (47) z 1993, z. 46.
 74. Wilczyński W.: Losy polskiej transformacji, "Życie Gospodarcze", nr 45 (2793) z 7.11.1993.
 75. Wojtyna A.: Darmowy lunch, "Życie Gospodarcze", nr 33 z 14.08.1994, s. 44, 45.
 76. Wojtyna A.: Dlaczego bank centralny powinien być niezależny? cz. 1. Kury znoszą złote jaja, "Życie Gospodarcze", nr 27 z 3.07.1994, s. 46, cz. 5.
 77. Wojtyna A.: Nieprzyjemna arytmetyka, "Życie Gospodarcze", nr 32 z 7.08.1994, s. 46, 47; cz. 6.
 78. Wyczałkowski M.: Gra na różnych instrumentach, "Polityka", nr 6 (1971) z 11.02.1995, dodatek: Polityka. Finanse, nr 2(29), luty 1995, s. II.
 79. Wyżnikiewicz D.: Scenariusz zadłużenia Polski, [w:] Warianty rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski i innych państw oraz ich wpływ na strategię gospodarczą, Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem przy AE w Krakowie, Kraków 1992, s. 20.
 80. Zienkowsk L.: Czy można już być optymistą? "Życie Gospodarcze", nr 11 (2759) z 14.03.1992.
 81. Zienkowski L.: 8 x nie, 4 x tak, "Życie Gospodarcze", nr 51-52 (2747-2748) z 20- 27.12.1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu