BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiedor Bogusław, Czaja Stanisław, Graczyk Andrzej
Tytuł
Aspekty ekologiczne podstawowych makropolityk i polityk sektorowych w latach dziewięćdziesiątych w Polsce
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 67-85
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Słowa kluczowe
Polityka finansowa, Polityka przemysłowa, Polityka ekologiczna, Polityka energetyczna, Materiały konferencyjne
Financial policy, Industrial policy, Ecological politics, Energy policy, Conference materials
Abstrakt
Transformacja gospodarcza wywołuje zmiany w sferze ochrony i zanieczyszczenia środowiska Od aktualnej polityki, realizującej pakiet oparty na stabilizacji makroekonomicznej, reformie cen, prywatyzacji, restrukturyzacji przemysłu i liberalizacji handlu, można oczekiwać interesujących wyników w dziedzinie ograniczenia degradacji poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. Takie wyniki przyniosła już recesja, eliminując najgorsze podmioty gospodarcze, cofnięcie dotacji do cen wielu produktów, między innymi do nośników energii, co ogranicza nadmierne ich zużycie, a także otwarcie gospodarki, łamiące krajowe monopole.
Polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej składała się z wielu polityk formułowanych na szczeblu makroekonomicznym. Miały one zróżnicowany charakter pod względem zasięgu i stopnia oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz sposób jego wykorzystania i ochrony. Nie każda makro-polityka wywierała wyraźny bezpośredni wpływ na tę sferę. Dotyczy to zwłaszcza polityki zatrudnienia czy polityki socjalnej. W odniesieniu do nich związek taki zapewne występuje, aczkolwiek jego siła oddziaływania jest niewielka. Większe znaczenie będzie mieć podejmowanie przedsięwzięć w polityce fiskalnej i celnej, przemysłowej, energetycznej, rolnej i transportowej. Ze względu więc na ograniczone ramy referatu, ograniczymy się do wskazania i omówienia najważniejszych, naszym zdaniem, ekologicznych aspektów tych właśnie makropolityk. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Szpilewicz A.: Strategia energetyczna. [w:] Gospodarka i monopole energetyczne. Drogi wyjścia z obecnej nieefektywności. Czwarty Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Warszawa 1995, s. 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu