BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarczyk Jan L. (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Stabilność cen a kondycja gospodarki : uwagi o polityce stabilizacji cen w krajach Unii Europejskiej
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 523-530, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Stabilność cen, Polityka stabilizacyjna, Zwalczanie inflacji, Bezpośredni cel inflacyjny
Price stability, Stabilisation policy, Fighting against inflation, Inflation targeting
Abstrakt
Problem polityki stabilizacji cen w krajach Unii Europejskiej należy niewątpliwie do najważniejszych aspektów polityki ekonomicznej. To bowiem, jak formułowane są cele w tym obszarze, decyduje o charakterze tej polityki a w rezultacie również o dynamice procesów rozwojowych w ramach ugrupowania. Analiza procesów inflacyjnych w krajach Unii wiatach 1993-2003 oraz analiza zasad formułowania celu inflacyjnego przez banki centralne, w tym również EBC, nasuwa przypuszczenie, że polityka „równania do lidera cenowego", a następnie dążenie do stabilizowania cen w poszczególnych krajach Unii na niskim poziomie, nie musi być wcale optymalne z punktu widzenia średniookresowych perspektyw rozwoju gospodarczego w tych krajach. Przeciwnie, część krajów tego ugrupowania, charakteryzujących się wyższym poziomem inflacji neutralnej, może w wyniku tej polityki rozwijając się wolniej, nie wykorzystując w pełni swoich możliwości produkcyjnych. Pojawia się więc potrzeba rewizji zasad polityki stabilizacji cen, a zwłaszcza zasad formułowania celu inflacyjnego przez EBC. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Bednarczyk J. L., Polityka pieniężna przeciw inflacji. Studium gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1990.
  3. ECB, Statistics Pocket Book, January 2005.
  4. ECB, The definition of price stability..., www.ecb.int/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html
  5. ECB, Why price stability?, First ECB Central Banking Conference, November 2000, Frankfurt, Germany.
  6. Friedman M., Nobel Lecture: Inflation and Unemployment, w: „Journal of Political Economy" 1977, Vol. 85, No3.
  7. Huffschmidt J., Economic Policy Obstacles to Full Employment and Social Cohesion in Europe, СЕРА Working Paper 2003-05, October 8,2003.
  8. OECD „Economic Outlook” 2004, No 75, Statistical Annex Tables.
  9. OECD, The Policy Agenda for Growth, 2003.
  10. Tobin J., Monetary Policy: Recent Theory and Practice, http://cowles.econ.yale.edu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu