BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matysiak Andrzej
Tytuł
Paradygmat transformacji systemowej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 89-98, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Ekonomia instytucjonalna, Analiza ekonomiczna, Teoria ekonomii, Materiały konferencyjne
Systemic transformations in the economy, Institutional economics, Economic analysis, Economic theory, Conference materials
Abstrakt
Badania ekonomiczne transformacji systemowej koncentrują się w większym stopniu na problematyce makroekonomicznej niż na przekształceniach systemowych. Systemowy aspekt transformacji jest na ogół postrzegany na poziomie mikro przy okazji badania prywatyzacji przedsiębiorstw. Niepokojące jest rozdzielenie aspektów makro, dotyczących stabilizacji, od problematyki systemowej i mikroekonomicznej, ponieważ nie sprzyja to poszukiwaniu optymalnej ścieżki przekształceń. Bez zrozumienia działań mikro nie można należycie ocenić terapii szokowej i polityki stabilizacji. W badaniu transformacji warto się odwołać do nowej ekonomii instytucjonalnej, której aparat pojęciowy i dorobek merytoryczny może stanowić dobry punkt odniesienia. Transformacja systemowa jest bez wątpienia zmianą instytucjonalną, ale należy ją rozumieć jako zmianę zastanych wzorców działania i zachowania. Głównym czynnikiem generującym nowe wzorce działania są prawa wolnościowe, zwłaszcza indywidualne prawa własności. Konieczna jest likwidacja państwa redystrybucyjnego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S.: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa 1990.
 2. Brus W., Łaski K.: Od Marksa do rynku, Warszawa 1992.
 3. Coleman J.S.: Foundations of Social Theory, za: P. Chmielewski Nowa analiza instytucjonalna, "Studia Socjologiczne", 1994, s. 3-4.
 4. Gray J.: Liberalizm, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Fund. im. S. Batorego, 1994.
 5. Hockuba Z.: Droga do spontanicznego porządku, Warszawa 1995.
 6. Kmita J.: O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982.
 7. Madej Z.: Groźba mielizny transformacyjnej, "Życie Gospodarcze" nr 7/1995.
 8. North D.C.: Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 1993.
 9. North D.C., Thomas R.: The Riss of Western World, Cambridge 1973.
 10. Nowak L.: U podstaw teorii socjalizmu, t. 3, Poznań 1991.
 11. Parsons T., Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972.
 12. Poper K.R., Nędza historycyzmu, Warszawa 1989.
 13. Stark D., Od systemowej tożsamości do organizacyjnej różnorodności. Przyczynek do analizy zmiany społecznej w Europie Wschodniej. "Studia Socjologiczne" 1994, s. 3-4.
 14. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1971.
 15. Williamson O.E., The Economic Institutions of Capitalism, New York 1985.
 16. Wojtyna A., Neoliberalne poglądy we współczesnej polskiej myśli ekonomicznej i ich wpływ na kształt modelu transformacji, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu