BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimczak Bożena
Tytuł
Transformacja gospodarcza jako proces transformacji instytucjonalnej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 99-109
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Ekonomia instytucjonalna, Etyka, Materiały konferencyjne
Systemic transformations in the economy, Institutional economics, Ethics, Conference materials
Abstrakt
W Polsce, w ciągu kilku miesięcy, ustąpiły objawy niedoboru w wyniku liberalizacji rynków towarowych. Pojawiły się przesłanki do kształtowania się równowag cząstkowych na tych rynkach, a w ich następstwie wybory autonomicznych podmiotów gospodarczych zostały ograniczone za pomocą bariery popytowej i finansowej. Zrozumienie tych ograniczeń i dostosowanie do nich wyborów okazało się procesem niezbyt trudnym i szybko przebiegającym. Również przyjmowanie nowych narzędzi ekonomicznych w sferze finansów, zarządzania i marketingu przebiega raczej szybko w dziedzinach gospodarki uzależnionych od rynku. Wyjątek stanowi polskie rolnictwo, jako dziedzina gospodarki tradycyjnej. Długotrwały będzie natomiast proces kształtowania się nowych warunków instytucjonalnych, niezbędnych, aby z wolnych wyborów gospodarczych wyłonił się ład rynkowy. Na warunki instytucjonalne, w ramach których dokonują się wybory ekonomiczne, składają się: zwyczaj, moralność i prawo. Spośród tych trzech elementów tylko prawo można stosunkowo szybko przekształcić, przyjmując np. wzory prawne krajów Unii Europejskiej, ale o tym, czy prawo to będzie przyjmować się nie tylko jako zespół uprawnień, ale przede wszystkim jako zespół obowiązków, decyduje poziom moralny ludzi gospodarujących, a także w pewnym stopniu ich zwyczaje. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchanan J.: Liberty, Market and State, New York 1985.
 2. Buchanan J.: The Limits of Liberty, Chicago 1975, Liberty, Market and State, New York 1985.
 3. Coase R.H.: The Nature of the Firm, "Economica" 1937, no 16.
 4. Eucken W.: Grundsätze der Wirschaftspolitik, cyt. za: J. Lewandowski, Neoliberałowie wobec współczesności, Gdynia 1991.
 5. Grzegorczyk A.: Filozofia czasu próby, Warszawa 1984.
 6. Kohlberg L. : The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages, New York 1984.
 7. Kornai J.: Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985.
 8. Kuniński M.: Z chaosu ład. O samorzutnym powstawaniu porządku społecznego, [w:] "Znak - Idee", nr 6.
 9. Rest J.: Moral Development: Advances in Research and Theory, New York 1986.
 10. Robbins L.: An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, London 1932.
 11. Skinner B.F.: Poza wolnością i godnością, Warszawa 1978.
 12. von Hayek E.A.: Law, Legislation and Liberty, Chicago 1979.
 13. von Hayek F.A.: The Constitution of Liberty, Chicago 1960.
 14. Welfe W.: Mechanizmy ekonomiczne krajów transformujących się w świetle analiz symulacyjnych dla Polski, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Wrocław 1995.
 15. Williamson O.E.: The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. London 1985.
 16. Wirtschaftswissenschaft und Ethik, pod red. H. Hesse, Berlin 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu