BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Noga Marian
Tytuł
Środowisko przyrodnicze a nowy paradygmat ekonomii u progu XXI wieku
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 215-221, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Środowisko przyrodnicze, Materiały konferencyjne
Economic theory, Natural environment, Conference materials
Abstrakt
Przedstawione rozważania prowadzą do wniosku, że nie da się uniknąć ingerencji państwa w życie gospodarcze. Problem polega tylko na tym, że korzyści płynące z takiej interwencji muszą zdecydowanie przewyższyć koszty działalności państwa w gospodarce, wliczając w to również koszty błędnych decyzji podejmowanych przez urzędników państwowych.
W literaturze przedmiotu, dotyczącej uwarunkowań ekologicznych wzrostu gospodarczego, panuje dość zgodna opinia, że rynek nie potrafi w długim okresie zapewnić właściwego stanu i odpowiedniej jakości środowiska przyrodniczego. Dlatego też potrzebna jest tutaj działalność państwa, chociażby w charakterze długofalowego planisty, który w sposób indykatywny tworzy rynek przyszłościowy zasobów nieodnawialnych, zbiera informacje o technologiach czystych, organizuje bank danych o procesach zachodzących w przyrodzie, rozpowszechnia informacje itp.
Niezbędnym czynnikiem działalności państwa w kształtowaniu jakości środowiska przyrodniczego jest również oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa, co wiąże się z postulatem ujmowania w nowym paradygmacie ekonomii - etyki ekologicznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 1994.
 2. Boulding K.E.: Ekonomika Ziemi - statku kosmicznego nadchodzącej przyszłości [w:] Środowisko - Społeczeństwo - Gospodarka, Kraków 1992.
 3. Commoner В.: Zamykający się krąg, Warszawa 1974.
 4. Czaja S.: Entropijno-energetyczna analiza funkcjonowania i dynamiki systemów społeczno-ekonomicznych [w:] S. Czaja, B. Fiedor, Z. Jakubczyk, Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego, Białystok-Kraków 1993.
 5. Daly H.E.: Towards Some Operational Principles of Sustainable Development, "Ecological Economics" 1990.
 6. Dopfer K.: Ku nowemu paradygmatowi [w:] Ekonomia w przyszłości, Warszawa 1986.
 7. Dowgiałło Z.: Ekonometria, opracowanie hasła [w:] Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku, Szczecin 1993.
 8. Levinson M.: Nie tylko rynek. Odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej, Warszawa 1992.
 9. Pearce D., Barbier E., Markandya A.: Sustainable Development Economics and Environment in Third World, Aldershot/Brockfield 1990.
 10. Polak F.L.: The Image of the Future, Vols I and II, New York 1961.
 11. Sagoff M.: Do We Need a Land Use Ethic? [w:] Environmental Ethics 1981.
 12. Solow R.M.: Ekonomia zasobów albo zasoby ekonomii, [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy ochrony środowiska. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 10, Kraków 1993.
 13. Żylicz T.: Ekonomia i środowisko, II Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Ekonomii Ekologicznej (Sztokholm 3-6 sierpnia 1992), "Ekonomia i Środowisko" t.1, z. 2, Białystok 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu