BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciupek Bożena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne sposobem na sfinansowanie rozwoju infrastruktury gospodarczej
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 589-597, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Finansowanie infrastruktury gospodarczej, Inwestycje publiczne
Public-Private Partnerships (PPP), Economic infrastructure financing, Public investment
Abstrakt
Skuteczny rozwój gospodarczy kraju i jego poszczególnych regionów wymaga rozbudowanej i nowoczesnej infrastruktury gospodarczej. Infrastruktura, co do zasady, jest dobrem publicznym. Stąd finansowanie jej rozwoju tradycyjnie przypisane jest państwu i samorządom lokalnym. W sytuacji wysokiego deficytu budżetowego środki przeznaczane na tego typu zadania są nader skromne (na finansowanie infrastruktury z budżetu państwa przeznacza się ok. 1% ogółu wydatków). Wysoki niedobór publicznych środków finansowych wymusza konieczność poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych sposobów finansowania działań inwestycyjnych. Jednym z takich sposobów może być poszukiwanie i dopuszczenie kapitału prywatnego, także zagranicznego, do udziału w inwestycjach będących tradycyjnie domeną działania państwa lub samorządów. Taka koncepcja wspólnego realizowania zadań publicznych przez sektor publiczny i prywatny nosi miano partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abadie R., Howeroft A., Developing Private Public Partnership in New Europe, „PricewaterhouseCoopers" 2004, nr 5.
 2. Bitner M., Modele partnerstwa publiczno-prywatnego w krajach Unii Europejskiej, „Finanse Komunalne" 2003, nr 2 (dodatek: Partnerstwo Publiczno-Prywatne).
 3. Bitner M., Partnerstwo publiczno-prywatne, „Rynek Odpadów" 2003, nr 1.
 4. For the Good of the People: Using Public-Private Partnerships to Meet America's Essential Needs, www.ncppp.org
 5. Green Paper on Public Private Partnerships and Community Law on public contracts and concessions Commission of The European Community, Bruksela 2004.
 6. Karnat В., Partnerstwo publiczno-prywatne - porozumienie rozłożonego ryzyka w celu finansowania inwestycji publicznych, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 7. Kietlińska K., Rozwój form powiązań instytucji sektora publicznego i prywatnego w Polsce, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, 1.1: Finanse publiczne, red. S. Owsiak, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 8. Korbus В., Podstawowe zagadnienia. Partnerstwo publiczno-prywatne, „Rachunkowość Budżetowa" 2003, nr 3 (dodatek).
 9. Listkiewicz J., et al., Metody realizacji projektów inwestycyjnych. Project Finance i Corporate Finance, ODDK, Gdańsk 2004.
 10. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa 2002.
 11. Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług komunalnych, red. M. Moszoro, Municipium, Warszawa 2000.
 12. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska, Bruksela 2003.
 13. Zysnarski L, Koncepcja partnerstwa sektorów publicznego i prywatnego - porównanie możliwych wariantów, LGGP, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu