BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liberadzki Kamil (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Liberadzki Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Metody wyceny inwestycji typu project finance na przykładzie odcinka autostrady płatnej A-2
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 609-621, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Project finance, Autostrady, Krzywa dochodowości
Project finance, Motorway, Yield curve
Abstrakt
Najważniejszy aspekt niniejszego opracowania jest metodologiczny. Właściwe wyznaczenie struktury terminowej stóp procentowych jest niezbędne do prawidłowego wyliczenia NPV. Autorzy skoncentrowali się na przedstawieniu metodologii wyznaczania struktury terminowej stóp procentowych. Została wyznaczona różnymi metodami krzywa dochodowości dla polskiego rynku na podstawie kwotowań cen rynkowych najbardziej płynnych obligacji Skarbu Państwa. Niestety, brak jest w Polsce odpowiednich danych empirycznych dotyczących obligacji emitowanych przez podmioty o podobnym ratingu kredytowym jak spółka autostradowa, które spełniałyby przedstawione warunki, tak aby można było na podstawie takich instrumentów wyznaczyć stopy procentowe skorygowane o ryzyko. W związku z tym autorzy poprzestają na określeniu stóp dyskonta wolnych od ryzyka. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hartmann International Services eK., Internationales Firmenkundengeschaeft II, Derivate Instrumente, materiały szkoleniowe.
  2. Jordan V.J., Mansi A.S., Term structure estimation from on-the-run Treasuries, „Journal of Banking & Finance" 2003, No 27, s. 1487-1509.
  3. Kahn R.N., Grinold R.C., Active Portfolio Management, McGraw-Hill, New York 2000.
  4. Martellini L., Priaulet P., Priaulet P., Fixed income securities. Wiley, 2003.
  5. McCuIloch J.H., Measuring the Term Structure of Interest Rates, „Journal of Business" 1971, No 44, s. 19-31.
  6. Merton R., On the pricing of Corporate Debt: the Risk Structure of Interest Rates„Journal of Finance", March 1974.
  7. Nowakowski J. et al., Portfel inwestycyjny banku, Difin, Warszawa 2002.
  8. Nowakowski J., Niedziółka P., Modelowanie portfela papierów wartościowych, w: Bankowość. Podręcznik Akademicki, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2004.
  9. Stępniak I., Zieliński J., Estymacja i interpretacja zerokuponowej krzywej dochodowości,„Materiały i Studia", z. 108, NBP, Departament Analiz i Badań, Warszawa, sierpień 2000.
  10. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu