BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawiecka Ewa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wielokulturowość i tożsamość w świetle problemów współczesnej antropologii społeczno-kulturowej
Multiculturalism and Identity as an Issue of Contemporary Socio-Cultural Anthropology
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2010, t. 30, s. 25-34, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
My i oni : interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości
Słowa kluczowe
Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wielokulturowość, Tożsamość narodowa
Social and cultural condition, Multicultural, National identity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ramę, w obrębie której formuje się tożsamość kulturowa, stanowią obecnie dwa podstawowe zjawiska: pierwszym z nich jest globalizacja, drugim zaś wielokulturowość. Zarówno wszelkie związane z kulturą przemiany, jak i niezmienne trwanie pewnych kulturowych porządków, wpisują się w kontekst, który tworzy się na styku tych dwóch charakterystycznych dla rzeczywistości przełomu XX i XXI wieku właściwości. Wzajemne oddziaływanie na siebie tych "stanów", czy aspektów współczesnego świata, ich przecinanie się, nieustanne ścieranie się, wpływa na kształtowanie się tożsamości - zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. (fragment tekstu)

In the present, globalized, multicultural world a cultural identity has become a substantial issue. Apart from the contemporary works, in the traditional anthropological analysis the cultural identity did not play a leading part. This was mainly due to the fact that it was affiliated to the specific culture, which composed a "natural" wholeness, additionally integrated by a specific geographical area. Nowadays this "naturalness" of the identity is declining. We do not deal anymore with isolated, affiliated to specified place, homogeneous cultures. The multicultural reality is a continuous mutual penetration of different cultural systems, as well as smooth crossing from one culture to another or belonging to several cultural systems in the same time. It is characterized by continuous flow of the material dimension of the culture as well and the ideas as well as benefiting from different traditions simultaneously. In such conditions arise two strategies used by people in order to achieve and hold the cultural "we", understood as all the material and immaterial features that decide on the cultural identity. Both these strategies are presented in this paper, basing on the examples from the temporary socio-cultural anthropology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Appadurai, A. (2005), Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Z. Pucek, Kraków
 2. Auge, M. (1995), Non - Places. Introducing to an Anthropology of Supermodernity, tłum. J. Howe, Verso, London, New York
 3. Bauman, Z. (2000), Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 4. Clifford, J. (1997), Routes. Travel and translation in the late twentieth century, Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press
 5. Clifford, J. (2000), Tożsamość w Mashpee, przeł. E. Dżurak, [w:] J. Clifford, Kłopoty z kulturą, Warszawa
 6. Clifford, J. (2004), Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, tłum. S. Sikora, [w:] M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 7. Fabian, J. (1997), Moments ofFreedom. Anthropology and Popular Culture, London, Charlottesville, s. 141
 8. Geertz, C. (2003), Pożytki z różnorodności, [w:] C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, tłum. Z. Pucek, Kraków
 9. Hannerz, U. (2006), Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, tłum. K. Franek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 10. Hannerz, U. (2006a), Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, tłum. E. Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 11. Kuligowski, W. (2007), Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków: UNIYERSITAS Maffesoli, M. (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczes-nych, przeł. M. Bucholc, B. Fatyga (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 12. Marcus, G.E. (1998), Ethnography in/of the World System. The emergence of multi-sited ethnography (1995), [w:] Ethnography Trough Thick and Thin, Princeton University Press
 13. Marcus, G.E. (2004), Wymogi stawiane pracom etnograficznym w obliczu ogólnoświatowej nowoczesności końca dwudziestego wieku, przeł. S. Sikora, [w:] M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa: PWN
 14. McLuhan, M. (2001), Wybór tekstów, przeł. E. Różańska, J. Stokłosa, Poznań: Zysk i S-ka
 15. Pucek, Z. (2005), Wstęp: Arjun Appadurai i antropologia bez granic, [w:] Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Z. Pucek, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu