BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaszczak Agnieszka Aleksandra (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wielokulturowe kraj(obrazy)
Cultural Landscapes
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2010, t. 30, s. 63-79, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
My i oni : interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości
Słowa kluczowe
Wielokulturowość, Promocja walorów regionu, Geografia regionalna
Multicultural, Promotion of region value, Regional geography
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obrazy-miejsca-przestrzenie rozciągają się w czasie. Wspólny początek istnienia związany jest z utraconym rajem-ogrodem. Dziś każdy naród, każda jednostka buduje przestrzeń z fragmentów wspomnień tamtej wspólnoty. Jak ocalić od zapomnienia genius loci miejsc znanych dla nich (społeczności lokalnych) i dla nas (obcych)? Jak powrócić do obrazów jasnych, przejrzystych, przenoszonych w "kilometrach myśli"? I wreszcie -co składa się na tożsamość regionów? Krajobrazy kulturowe regionów w Europie są inne pod wieloma względami. To, co wpływa niewątpliwie na ich odmienność, to m.in. lokalizacja, potencjał przyrodniczy i kulturowy, uwarunkowania historyczne, ludzie, tradycje i zwyczaje, architektura czy elementy infrastruktury. I właśnie owo zróżnicowanie decyduje najczęściej o specyfice miejsc, pewnym "klimacie" niepowtarzalnym i niespotykanym nigdzie poza określoną granicą administracyjną, geograficzną, historyczną czy mentalna. (fragment tekstu)

Cultural landscapes in Europe are different in many aspects. These diversifications have a close relevance with localization, natural and cultural potential, historical conditions, people, traditions, architecture as well as infrastructure elements. It decides about the peculiarity of places, specific "climate" which is unique and rare outside the definite administrative, geographical, historical or mental border. Identification of theme "images" in countries or regions plays a very important role. The feature of landscape has a significance for the local community but they could be perceved in a different way by the people from outsider - strangers. What has influence for the strong connection between people and their birthplace? How is receiving the new space and its natural and cultural features by the emigrants or tourists? The study of identification of the landscapes in three regions - small homelands: Ostfriesland, Liineburger Heide (both Germany) and Warmia and Mazury (Poland) is presented in the article. The monographic and cartographic (actual and archival) materials were used in research works. Also the interview with inhabitants of selected regions was important and it was a base for the future analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanowski J. (1992). Spuścizna historyczna a społeczeństwo. Spotkania z zabytkami, 3:3/7.
 2. Borowicz K. (1976). Środowisko geograficzne, [w:] Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków (red. J. Burszta). Wrocław: Wyd. Ossolineum, 20-21.
 3. Chłosta J. (2002). Słownik Warmii (historyczno-geograficzny). Olsztyn: Wyd. Literra.
 4. Jackson, J.B. (1984). Discovering the Vernacular Landscape. Yale University Press.
 5. Jaszczak A. (2005). Aktualny stan oraz kierunki przekształceń krajobrazu rolniczego na przykładzie gminy Biskupiec. Praca doktorska wykonana w Katedrze Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 6. Jaszczak A. (2009). Historyczny krajobraz kulturowy jako podstawa kształtowania przestrzeni rekreacyjnej małych miast i wsi, [w:] Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego. Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 22-31.
 7. Jaszczak A. (2009). "Melkhuske"- droga mleczna. O produkcie turystycznym w regionie Ostfriesland, [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego (red. P. Palich) Gdynia: Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, 336-341.
 8. Kirchhoff J. (1982). Über den Stracen von Torum. Der Dollart Versunkene Stätten Verwaschene Spuren. Weener: Verlag H. Risius.
 9. Kunnemann W. (1995). Jastorf - Geschichte und Inhalt eines archaologischen Kulturbe-griffs, [w:] Die Kunde, N.F. 46, s. 61-122.
 10. Krzyżaniak B. (1978). Charakterystyka regionu Warmii i Mazur, [w:] Folklor Warmii i Mazur (red. B. Ostrowska) Wyd. Centralnego Ośrodka Upowszechniania Kultury.
 11. Mansholt D.R. (1909). Vor einem halben Jahrhundert. Landwirtschaftliche und andere Erinnerungen aus dem äusserten Nordwesten Deutschlands, Aurich: Verlag J. Friemann.
 12. Schulz S. (2000). Bedeutung des Tourismus für die Luneburger Heide. Hochschule Bremen, Fachbereich Nautik/Internationale Wirtschaft. Internationaler Studiengang Tourismusmanagement, Bremen, s. 23.
 13. UNESCO/ICOMOS Expert Group, (1995). World Heritage Convention Operation Guidelines, February.
 14. Zwierowicz M. (2003). Warmia i Mazury - krajobraz odziedziczony. Zachowane - ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania. Praca zbiorowa, red. I. Liżewska, W. Knercer, Olsztyn: Wyd. Wspóln. Kult. "Borussia", 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu