BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hildebrandt-Wypych Dobrochna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Razem, a jednak osobno - zmieniające się cele holenderskiej polityki integracji szkolnej mniejszości etnicznych
Together but Apart. Changing Goals in Dutch Politics of School Integration for Ethnic Minorities
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2010, t. 30, s. 81-97, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
My i oni : interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości
Słowa kluczowe
Imigracja, Mniejszości narodowe, Szkolnictwo państwowe
Immigration, Ethnic minority, State education
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Holandia
Netherlands
Abstrakt
Wielowymiarowa polityka integracji społecznej (w tym edukacyjnej) mniejszości etnicznych, rozwijana w Holandii już od ponad trzydziestu lat, uległa w tym okresie istotnym przemianom. Ewoluował sposób postrzegania fenomenu imigracji na płaszczyźnie politycznej - od przekonania o jej przejściowym i krótkotrwałym charakterze do uznania jej za trwały element pejzażu holenderskiego społeczeństwa imigracyjnego. W związku z tym zmianie uległy również politycznie wyznaczone cele integracji szkolnej, względem których mierzona miała być jej skuteczność. Do tej pory nie został jednak zmodyfikowany podstawowy strukturalny mechanizm "odtwarzania nierówności" w społeczeństwie holenderskim, tj. wczesna selekcja (doszkolna) na etapie kształcenia średniego I stopnia. Nie tylko struktura szkolna w Holandii nie sprzyja dzieciom z mniejszości. Do separowania się mniejszości przyczynia się także historyczny, choć nadal obecny w kontekście edukacyjnym, wertykalny sposób segmentacji społecznej. (fragment tekstu)

The article presents the general overview of changes within Dutch educational integration policy in the past 30 years. Particular emphasis is put on changes of assumptions and objectives of the socio-economic and socio-cultural dimension of educational integration of minority children in the Netherlands. The first one relates to the shift of emphasis within policy on reducing educational disadvantage of foreign pupils. The previous, specific policy, oriented on minority children evolved into a current, general policy for all disadvantaged pupils. In the socio-cultural dimension the original stress on preservation of identity, language and culture of immigrants and their children gave way to neutral or even negative views on fostering of socio-cultural difference. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszewski A., Herbut R. red., (1997), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Bauböck R. (2002), Farewell to Multiculturalism? Sharing Values and Identities in Societies of Immigration, Journal of International Migration and Integration, Vol. 3, No. l (s. 1-16).
 3. Crul M., Doomernik J. (2003), The Turkish and Maroccan Second Generation in the Netherlands: Divergent Trends between and Polarisation within the Two Groups, International Migration Review, Vol. 37, No. 4 (s. 1039-1064).
 4. Driessen G. (2000), The Limits of Educational Policy and Practice? The case of ethnic minorities in The Netherlands, Comparative Education, Vol. 36, No. l (s. 55-72).
 5. Eurydice (2004), Integrating Immigrant Children into Schools in Europe. The Netherlands. National Description - 2003/04, Brussels: Directorate-General for Education and Culture.
 6. Gramberg P. (1998), School Segregation: The Case of Amsterdam, Urban Studies, Vol. 35, No. 3 (s. 547-564). Habermas J. (1993), Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa: IFiS PAN.
 7. Hoek van der P. (2000), Does a Dutch Model Really Exist?, Vol. 6, No. 3 (s. 387-403).
 8. Joppke Ch. (2007), Beyond National Models: Civic Integration Politics for Immigrants in Western Europe, West European Politics, Vol. 30, No. l (s. 1-22).
 9. Kołodziejczyk D. (2000), Między asymilacją a niepamięcią - czy w multikulturalizmie jest miejsce dla różnicy?, Sprawy Narodowościowe, 14-15/1999 (s. 61-70).
 10. Matusz Protasiewicz P. (2008), Integracja z zachowaniem własnej tożsamości. Holenderska polityka wobec imigrantów, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 11. Rijkschroeff R., ten Dam G., Duyvendak J.W., de Gruijter M., Pels T. (2005), Educational policies on migrants and minorities in the Netherlands: success or failure?, Journal of Educational Policy, Vol. 20, No. 4 (s. 417-435).
 12. Srurm J., Groenendijk L., Kruithof B., Rens J. (1998), Educational Pluralism : A historical study of so-called 'pillarization' in the Netherlands, including a comparison with some developments in South African education, Comparative Education, Vol. 34, No. 3 (s. 281-297).
 13. Valk H.A.G. de (2006), Pathways into adulthood. A comparative study on family life transitions among migrant and Dutch youth, Doctoral thesis Utrecht University, Universiteit Utrecht.
 14. Vanderstraeten R. (2002), Cultural Values and Social Differentiation: the Catholic pillar and its education system in Belgium and the Netherlands, Compare, Vol. 32, No. 2 (s. 134-148).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu