BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilewicz Aleksandra (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Próba asercji : o nadawaniu nowych znaczeń tożsamości etnicznej Żydów sefardyjskich
Attempts at Assertion : Ascribing New Meaning to the Ethnic Identity of Sephardic Jews
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2010, t. 30, s. 117-135, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
My i oni : interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości
Słowa kluczowe
Żydzi, Mniejszości narodowe, Tożsamość narodowa
Jews, Ethnic minority, National identity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tożsamość etniczna nie jest niezmienna i dana raz na zawsze. Przynajmniej od końca lat 60., od czasów opublikowania Ethnic Groups and Boundaries Frederika Bartha (1969), coraz więcej badaczy społecznych zgadza się co do tego, że etniczność to raczej konstrukt, niż pierwotny, niezbywalny zespół cech, przypisany jednostce od urodzenia. Etniczność jest konstruowana i negocjowana wciąż na nowo, a na proces ten wpływają różne czynniki, a zwłaszcza otoczenie społeczne danej grupy i jej pozycja w społeczeństwie. (fragment tekstu)

The aim of the article is to describe some aspects of the identity construction among contemporary Sephardic Jews, basing on qualitative research conducted on the Facebook networking site as well as several individual interviews. The research results are being interpreted through the categories of the constructionist theory of Stephen Cornell and Douglas Hartmann (1998). The authors define assignment and assertion as two possible ways of ethnic minority identity construction. The focus of the article is on the way in which Sephardic Jews ascribe new meanings to their identity. This includes (1) defining Sephardic Jewish culture as more ancient and simply better than Ashkenazi Jewish culture, (2) perceiving Sephardim as people of color and thus adapting some notions of African-American emancipation movement, or even (3) using orientalist categories to describe Sephardic identity. In conclusion it is stated that although Sephardim try to construct a positive and self-assured identity (assertion), they are still referring to some meanings assigned to them by the dominant group (Ashkenazim). Thus the Ashkenazic Jews continue to serve as their key point of reference for Sephardic ethnic identity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Alcalay A. (1993), After Jews and Arabs. Remaking Levantine Culture, London: University of Minnesota Press, Minneapolis.
 2. Barth F. (1969), Introduction, [w:] F. Barth (red.), Ethnic groups and Boundaries, Bergen-Oslo, Universitetsvorlaget, London: George Allen & Unwin.
 3. Borzymińska Z., Żebrowski R. (oprać.). (2003), Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie. Tom 112, Warszawa: Prószyńskl i S-ka.
 4. Carmichael S. (1967), Black Power, [w:] Ch. Hamilton, T. Kwame, S. Carmichael, Black Power. The Politics of Liberation in America, New York, s. 44-56.
 5. Cohen S., Kokhavi S. (1976), The Origin and Development of the Israeli Black Panthers Movement, Middle East Research and Information Project, No 49, s. 19-22.
 6. Cornell S., Hartmann D. (1998), Ethnicity and Race: Making Identities in a Changing World, London, New Delhi: Pine Forge Press, Thousand Oaks.
 7. Eleazar D. (1989), The Other Jews. The Sephardim Today, New York: Basic Books. Eriksen T.H. (1993), Ethnicity and Nationalism. An Anthropological Perspective, London, Boulder, Colorado: Pluto Press.
 8. Foucault M. (2002), Porządek dyskursu, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
 9. Gerber J. (1992), The Jews of Spain. A History of the Sephardic Experience, New York: The Free Press.
 10. Glazier J. (1988), Stigma, Identity and Sephardic-Ashkenazic Relations in Indianopolis, [w:] W.P. Zenner (red.), Persistence and Flexibility: Anthropological Perspectives on the American Jewish Experience, Albany, NY: State University of New York Press.
 11. Goffman E. (2005), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 12. Haar S. (1995), Seeds of Doubt. Constructing a Sephardi Identity, Canadian Women Studies/Les Cahiers de la Femme, vol. 16, No. 4.
 13. Hali S., du Gay P. (1996), Questions of Cultural Identity, London - Thousand Oaks -New Delhi: Sage Publications.
 14. Hobsbawm E., Ranger T. (red.) (2008), Tradycja wynaleziona, przeł. M. i F. Godyń, Kraków: WUJ.
 15. Hobsbawm E. (2008), Wprowadzenie. Wynajdowanie tradycji, [w:] E. Hobsbawm, T. Ranger (red.) (2008), Tradycja wynaleziona, przeł. M. i F. Godyń, Kraków: WUJ.
 16. Kalmar I.D., Penslar D.J. (2005), Orientalism and the Jews: An Introduction. Publikacja zamieszczona w Internecie pod adresem: http://www.library.utoronto.ca/moorish/ publications/orijews.intro.html, dostęp z dnia 5.01.2009, godz. 12.49.
 17. Khazzoom A. (2003), The Great Chain of Orientalism: Jewish Identity, Stigma Management and Ethnic Exclusion in Israel, American Sociological Review, vol. 68, s. 481-510.
 18. Kowalewski Z.M. (1994), Rap. Między Malcolmem X a subkulturą gangową, Warszawa [brak wydawnictwa].
 19. Mc Donogh G.W., Gregg R., Wong C.H. (red.). (2001), Encyclopedia of Contemporary American Culture, London, New York: Routledge.
 20. Rubinstein Y., Brenner D. (2008), Pride And Prejudice, Evidence From The Promised Land, raport z badań opublikowany na stronie internetowej http://people.virginia.edu/ ~sns5r/microwkshp/rubinsteinl.pdf, dostęp z dnia 15.01.2009, godz. 06:18.
 21. Saenz-Badillos A. (1996), A History of the Hebrew Language, Cambridge University Press.
 22. Said E. (2003), Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Warszawa: Zysk i S-ka.
 23. Shohat E. (1988), Sephardim in Israel: Zionism from the standpoint of its Jewish Victims, Social Text No. 19/20, New York.
 24. Swirsky S. (1989), Israel, the Oriental Majority, London: Zed Books.
 25. Wertheimer J. (1987), Unwelcome Strangers. East European Jews in Imperial Germany, Oxford University Press.
 26. Wimbush V.L., Rodman R.C. (2001), African Americans and the Bibie: Sacred Texts and Social Structures, Continuum International Publishing Group.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu