BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Lokalni pośrednicy bankowo-finansowi we współczesnych gospodarkach
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 185-192, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Pośrednictwo finansowe, System finansowy
Financial intermediation, Financial system
Abstrakt
Głównym celem niniejszych rozważań – na miarę ich skromnych ram – jest próba przeanalizowania czynników oddziałujących na pozycję „graczy lokalnych”, a zatem lokalnych (komercyjnych i niekomercyjnych) pośredników bankowo-finansowych we współczesnych i przyszłych systemach finansowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alińska A., Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2002.
 2. Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe, red. L. Oręziak i B. Pietrzak, Olympus, Warszawa 2001.
 3. Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W.L. Jaworski i Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2004.
 4. Barembruch A., Instytucje pośrednictwa kredytowego w Polsce i w Niemczech, w: Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania dla Polski, red. K. Dziworska i inni, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2004.
 5. Bitz M., Produkty bankowe. Rynek usług finansowych, Poltext, Warszawa 1996.
 6. Bratkowski S., Wielka Finlandia, "Wprost" 2005, nr 1153.
 7. Büschgen H.E., Przedsiębiorstwo bankowe, t. 1 i 2, Poltext, Warszawa 1997.
 8. Canals J., Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 9. Chołaj H., Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 10. Flejterski S., Romiszewska I., Niemiecki system bankowy, Twigger, Warszawa 2004.
 11. Flejterski S., Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości, US, Szczecin 2002.
 12. Flejterski S., Status lokalnych instytucji bankowo-finansowych w warunkach wyzwań globalizacyjnych, II Forum Samorządowe, Szczecin 2005.
 13. Flejterski S., Wahl P., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 14. Golec M.M., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2004.
 15. Gruszecki T., Instytucje i rynki finansowe, WSZiP, Warszawa 1998.
 16. Janc A., Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa 2004.
 17. Koppen von J., Strategie banków w Europie, CeDeWu, Warszawa 1999.
 18. Korten D., Autorzy nowej opowieści, w: Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie, Warszawa 2004.
 19. Korten D., Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Stowarzyszenie "Obywatel", Łódź 2002.
 20. Kulawik J., Banki są niesprawiedliwe, "Gazeta Bankowa" 2005, nr 2.
 21. Miklaszewska E" Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach banków komercyjnych, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 22. Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 23. Morawski W., Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Muza, Warszawa 1998.
 24. Rose P.S., Zarządzanie bankiem komercyjnym, t. 1 i 2, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 25. Sektor finansowy w Polsce, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2002.
 26. Solarz J.K., Dobra publiczne w usługach finansowych, "Ekonomia" 2004, nr 13.
 27. Solarz J.K., Międzynarodowy system finansowy. Analiza instytucjonalno-porównawcza, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 28. Solarz J.K., Rozwój systemów bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 29. Stępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
 30. Strzyżewska B., System bankowy Szwajcarii na tle procesów integracyjnych w Europie, Bonami, Poznań 2002.
 31. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 32. Tajniki finansów. Praktyczny przewodnik po fundamentach i arkanach finansów, Liber, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu