BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szelągowska Anna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), Posacka Katarzyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Wpływ wybranych parametrów ekonomicznych na wzrost konkurencyjności banków komercyjnych w Polsce w latach 1996-2003
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 225-234, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność banków, Banki komercyjne, Modele ekonomiczne
Banks' competitiveness, Commercial banks, Economic models
Abstrakt
W modelu wykorzystanym w artykule analizie poddano cztery banki, a mianowicie ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Kredyt Bank S.A. oraz Bank BPH S.A. Podmioty te należą do najbardziej interesujących instytucji bankowych w Polsce ze względu na głęboką restrukturyzację, którą przeszły w ostatnich kilkunastu latach. Rozważania ograniczono do okresu 1996-2003, kiedy to mieliśmy do czynienia z intensywną dynamiką analizowanych wielkości. W artykule suma bilansowa ujęta została jako funkcja liczby placówek oraz wielkości zatrudnienia. Zbadano, jaki wpływ na tempo zmian wartości sumy bilansowej mają: tempo zmian liczby placówek, tempo zmian wielkości zatrudnienia, tempo zmian liczby placówek oraz wielkości zatrudnienia równocześnie. W rozważaniach zaniedbano wpływ innych czynników ekonomicznych na badane parametry. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank depozytowo-kredytowy, red. B. Kosiński, A. Nowak, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2004.
  2. Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2004.
  3. Jackowicz K., Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania, WSPiZ, Warszawa 2004.
  4. Janc A., Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa 2004.
  5. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, AE we Wrocławiu, Wrocław 1995.
  6. Pietrzak J., Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, UG, Gdańsk 2002.
  7. Sobczyk M., Statystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  8. Szelągowska A., Kapitał zagraniczny w polskich bankach, Poltext, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu