BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Kinga (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Efektywność jako jeden z aspektów konkurencyjności w sektorze bankowym
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 235-243, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Banki spółdzielcze, Banki komercyjne
Banking sector, Cooperative banks, Commercial banks
Abstrakt
W artykule przedstawiono definicję konkurencyjności oraz scharakteryzowano główne czynniki konkurencyjności w sektorze bankowym. Ponadto omówiono możliwości definiowania i pomiaru efektywności w wielu płaszczyznach.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Aquilano N.J., Chase R.B., Fundamentals of Operations Management, Irwin, Inc., 1991.
 3. Baka W., Polski sektor bankowy na tle bankowości europejskiej - w kierunku podwyższania konkurencyjności, w: Integracja europejska a strategie banków komercyjnych, red. W. Baka, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 1998.
 4. Bakier В., Meredyk K., Istota i mechanizm konkurencyjności, w: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesję do UE, red. H. Podedworny, J. Grabowski, W. Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000.
 5. Baltrop Ch., McNaughton D., Analiza sprawozdań finansowych, Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian, t.1, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1995.
 6. Canals J., Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 7. Capiga M., Efektywność jako kryterium oceny banku, "Bank" 2002, nr 3.
 8. Dobosiewicz Z., Podstawy bankowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków, "Materiały i Studia NBP", z. 103, Warszawa 2000.
 10. Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, red. J. Witecka, Poltext, Warszawa 1996.
 11. Heffernan S., Modern Ranking in Theory and Practice, John Wiley & Sons, Chichester 1996.
 12. Jackowicz K., Kuryłek W., Rentowność banków komercyjnych działających w Polsce w latach 1995-2001 a bieżące decyzje menedżerskie i skumulowane w czasie skutki tych decyzji, "Bank i Kredyt" 2004, nr 2.
 13. Januszkiewicz W., Konkurencyjność polskiego sektora usług, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Sesja IV: Przedsiębiorczość i Konkurencyjność, z. 11, Warszawa, styczeń 2001.
 14. Jaworski W.L., Banki polskie - warunki przetrwania, w: Finanse i bankowość - dźwignie wzrostu gospodarczego. Materiały konferencyjne, t.1, Szczecin-Międzyzdroje, wrzesień 1998.
 15. Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście, red. E. Skawińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 16. Kudła J., Struktury organizacyjne banków komercyjnych, Biblioteka Bankowca, Warszawa 2001.
 17. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, w: Transformacja systemowa a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, seria "Raporty", Studia nad konkurencyjnością, z. 34, Warszawa 1995.
 18. Mączyńska E., Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Sesja IV. Przedsiębiorczość i Konkurencyjność, z. 6, Warszawa, styczeń 2001.
 19. Mączyńska E., Zawadzki M., Czynniki kształtujące poziom rentowności przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt" 1997, nr 3.
 20. Moreno V., Przemiany w bankowości europejskiej, "Bank" 1997, nr 4.
 21. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 22. Pietrzak J., Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, UG, Gdańsk 2002.
 23. Pietrzak J., Wielkość jako czynnik przewagi konkurencyjnej banku, "Bank i Kredyt" 2001, nr 2.
 24. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 25. Report on consolidation in the financial sector, Group of Ten, January 2001, www.bis.org
 26. Rogowski G., Metodologia analiz efektywności i efektu skali banków, "Bank i Kredyt" 1998, nr 11.
 27. Stępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu