BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Polaryzacja kwalifikacji analityków kredytowych a zarządzanie efektywnością banków
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 335-345, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność banków, Zarządzanie ryzykiem, Analiza ryzyka kredytowego
Banks' efficiency, Risk management, Credit risk analysis
Abstrakt
Na początku artykułu przedstawiono specyfikę działalności banków oraz relacje między zyskiem a ryzykiem. Następnie omówiono znaczenie czynnika ludzkiego w zarządzaniu ryzykiem oraz miejsce i rolę analityków kredytowych w procesie decyzyjnym. Przedstawiono również organizację procesu podejmowania decyzji kredytowych w bankach.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartel A.P., Human resource management and performance in the service sector: the case of bank branches, "Working Paper" No 7467, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2000.
 2. Black A., Wright Ph., Bacham J.E., In search of Shareholder Value - Managing the Drivers of Performance, FT Pitman Publishing, London 1998.
 3. Borys G., Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1996.
 4. Buschgen H.E., Przedsiębiorstwo bankowe, t.1, Poltext, Warszawa 1997.
 5. Dębski W., Ryzyko bankowe, "Bank i Kredyt" 1993.
 6. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 7. Dziekoński P., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, NBP, Warszawa, czerwiec 2003.
 8. Frei F.X., Harker P.T., Hunter L.W., Inside the black box: What makes a bank efficient. The Wharton School, University of Pennsylvania 1997.
 9. Gawroński A., Handschke J., Łańcucki J., Sangowski Т., Ubezpieczenia w handlu zagranicznym,Poltext, Warszawa 1994.
 10. Gostomski E., Zdanowski K., Cel właściciela, "Bank" 1999, nr 6.
 11. Iwanicz-Drozdowska M" Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa 1999.
 12. Janc A., Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji (bilans zamknięcia okresu przedakcesyjnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej), Twigger, Warszawa 2004.
 13. Janc A., Matysek A., Standardy kwalifikacyjne w bankowości polskiej na tle zmieniającej się roli kadr we współczesnym pośrednictwie finansowym, w: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, cz. 1, red. J. Stankiewicz, Wyd. Matematyczno-Ekonomiczne UZ, Zielona Góra 2002.
 14. Janusz A., Orzeszko T, Czynniki decydujące o rezultatach działalności kredytowej oddziału banku - według opinii pracowników Banku Zachodniego SA we Wrocławiu, AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 15. Jurek W., Zarządzanie ryzykiem banku spółdzielczego, w: Zarządzanie bankiem spółdzielczym, red. J. Szambelańczyk, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1997.
 16. Kwiatkiewicz A., Standardy unijne w dziedzinie ustawicznego kształcenia kadr, w: Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 17. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, cz. 1, red. J. Stankiewicz, Wyd. Matematyczno-Ekonomiczne UZ, Zielona Góra 2002.
 18. Rajczyk M" Podstawy bankowości komercyjnej. Organizacja i zarządzania bankiem komercyjnym, Fundacja Banku Śląskiego, Bielsko-Biała 1997.
 19. Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 20. Stefański A., Kwalifikacje analityków a jakość portfela kredytowego, "Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu" 2004, nr 2.
 21. Studium bankowości, red. R. Wierzba, t. 1, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2001.
 22. Survey by Business Planning and Research International for Price Waterhouse, w: A. Black, Ph. Wright, I.E. Bacham, In search of Shareholder Value - Managing the Drivers of Performance, FT Pitman Publishing, London 1998.
 23. Sytuacja finansowa banków w I półroczu 2004 r. - Synteza, Wydział Analiz Systemu Bankowego, GINB, Warszawa, październik 2004.
 24. Szambelańczyk J., Przekształcenia struktur kwalifikacyjnych na regionalnym rynku pracy, AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 25. Świderski J., Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 26. Zarządzanie bankiem spółdzielczym, red. J. Szambelańczyk, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1997.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu