BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalasińska Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Konstruowanie przez bank portfela wierzytelności przeznaczonych do sekurytyzacji
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 369-379, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Sekurytyzacyjne instrumenty finansowania, Wierzytelności, Szacowanie ryzyka
Asset-Backed Securities (ABS), Liability, Risk estimating
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu zostanie zaprezentowana propozycja procedury służącej skonstruowaniu portfela kredytów bankowych przeznaczonego do sekurytyzacji, dostosowana do polskich uwarunkowań. W procedurze tej jako główny wyznacznik selekcji kredytów przyjęto ryzyko kredytowe. Celem tworzonej procedury jest dokonanie takiej selekcji kredytów bankowych, aby możliwe było stworzenie portfela, który będzie można sekurytyzować i który będzie charakteryzował się pewnym – akceptowalnym przez bank poziomem ryzyka kredytowego oraz stopy zwrotu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banki polskie u progu XXI wieku, red. W.L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1999.
  2. Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2001.
  3. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  4. Węcławski J., Możliwości zastosowania sekurytyzacji aktywów do rozwoju działalności finansującej banków, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, red. R. Szewczyk, Kraków 2004 [materiały konferencyjne AE w Krakowie].
  5. Węcławski J., Zastosowanie sekurytyzacji aktywów do zarządzania bankiem, w: Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego, red. J. Węcławski, P. Karpuś, UMCS, Lublin 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu