BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybarski Adam (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych
Economic criteria of the selection of the technique of production in economically underdeveloped countries
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1968, vol. 6, s. 31-58, przypisy
Słowa kluczowe
Badanie efektywności inwestycji, Pracochłonność, Kapitałochłonność produkcji
Research efficiency of investment, Labour intensity, Capital consumption of production
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
In the first part of the article two basic criteria for the selection of a technique of production: the criterion of the maximisation of production and the maximisation of investitive surplus were discussed. It was indicated that, in certain assumptions, the criterion of the maximisation of production is superior in relation to the rate of turnover and to the social terminal productivity. The second part of the article is devoted to an estimate of both alternative solutions. The author arrives at the conclusion that both possess determined defects and qualities resulting from the temporal horizon taken into consideration for each of them. Finally, in the last part of the article the author discusses the possibility of an entire or partial interlinking of both alternative solutions by desisting from the assumption of the stability of real wages adopted by the adherents of techniques requiring a great amount of capital. The author is of opinion that the so-called "intermediary techniques" ought to be chosen in the sense of their being a combination of techniques economising capital on the one hand and of techniques absorbing capital in the other. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Ardant, Plan mobilizacji wolnej siły roboczej w krajach rozwijających się, [W:] Zagadnienie strategii rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1964
 2. P. A. Baren, Ekonomia polityczna wzrostu, PWE, Warszawa 1958, s. 256.
 3. F. M. Bator, On Capital Productivity, Input Allocation and Growth, "The Quarterly Journal of Economics", II, 1957.
 4. C. Bettelheim, Zagadnienia teorii planowania, PWE, Warszawa 1961
 5. N. S. Buchanan, International Investment and Domestic Welfare, New York 1945
 6. Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York, Wybór intensywności kapitału w planowaniu operacyjnym krajów gospodarczo słabo rozwiniętych [W:] Zagadnienie strategii rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1964.
 7. M. Dobb, Szkice z teorii wzrostu i planowania PWN, Warszawa 1963
 8. M. Dobb, Teoria ekonomii a socjalizm, PWN, Warszawa 1959
 9. Z. Dobrska, Wybór technik produkcji w krajach gospodarczo zacofanych, PWE, Warszawa 1963, rozdz. IV, s. 53
 10. W. Galenson, H. Leibenstein, Kryteria inwestycyjne, produkcyjność i rozwój gospodarczy, Zatrudnienie i rozwój gospodarczy, Fundacja Kościuszkowska, Nowy York 1958
 11. B. Higgins, Wpływ zastosowania nauki i techniki na problemy zatrudnienia w krajach słabo rozwiniętych [W:] Zagadnienie strategii rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1964
 12. M. Kalecki, Problemy finansowania planu pięcioletniego w Indiach, "Ekonomista" Nr 6/1960
 13. M. Kalecki, Zagadnienie finansowania rozwoju ekonomicznego [W:] Problemy wzrostu ekonomicznego krajów słabo rozwiniętych, PWE, Warszawa 1958.
 14. M. Kalecki, Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa 1963
 15. A. Khan, Investment Criteria in Development Programs, "Quarterly Journal of Economics", II 1951.
 16. D. R. Khatkhate, Investment Pattern, Techniques and Growth, "Economic Internationale" Nr 1, 1961 - tłum. polskie "Przegląd Informacyjny Burżuazyjnych Czasopism Ekonomicznych" Nr 1-2, 1961, s. 106.
 17. J. Kulig, Niektóre problemy ekonomicznego wykorzystania nadwyżek siły roboczej w krajach mniej rozwiniętych, "Prace i materiały", Międzyuczelniany Zakład Problemowy Gospodarki Krajów Słabo Rozwiniętych, Nr 2-3/1964, s. 50
 18. H. Leibenstein, Rozwój i zacofanie gospodarcze, PWN, Warszawa, 1963
 19. J. Moes, Investment Criteria, Productivity and Economic Development ,,The Quarterly Journal of Economics", II, 1957
 20. J. J. Polak, Balance of Payments Problems of Countries Reconstructing with the Help of Foreign Loans, "Quarterly Journal of Economics", 1943.
 21. A. R. Sen, Choice of Techniques, Oxford 1960.
 22. T. S. Srinivasan, Investment Criteria and Choice of Techniques of Production, New Haven 1962
 23. Wybór techniki a wzrost gospodarczy, "Studia Ekonomiczne" nr 16.
 24. Zagadnienia strategii rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1964, s. 135
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu