BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wacławowicz Stanisław (Wydział Ekonomiki Produkcji)
Tytuł
Metodyka planowania proporcji gałęziowo-przestrzennych produkcji rolnej
Methodology of planning proportions for different branches and space of agricultural productivity
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1968, vol. 6, s. 59-78, przypisy
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Normy proporcji gospodarczych, Produkcja rolna, Planowanie gospodarcze
Spatial distribution, Economic proportions standards, Agricultural production, Economic planning
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
The planning or regional proportions of agricultural production by means of the econometric method is the subject of investigation of S. Wacławowicz. The elaboration of an econometric model for the question of the regional proportions of agricultural production is the basic problem undertaken by the author. The necessity of constructing a table which might illustrate these phenomena from the point of view of branch and space results from the fact that in many cases practical planning disturbs the equilibrium of the spatial distribution of the factors of production. The model of a table of regional proportions of agricultural production is introduced by the author with the aim of representing these relations in the form of possibly simple but also strictly accurate balances. The theoretical model was the subject of investigation of the author and was verified in a practical manner, taking the voivodeship of Kraków as an example. The model of the proportion of agricultural production is composed of three parts. The first part concerns the consumption of production of each branch - i - in the region j. The second part comiprises the magnitude of the final product in a branch and space section, while the third presents the global amount of production of each branch in a particular region. A model constructed in this manner enabled the author to present: a balance of the branch proportions of the region, a balance of the regional proportion of the production of different branches and a regional balance of man-power. (abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. N. N. Barański, Gieograficzeskoje razdielenije truda, tłum. pol. "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej", IG PAN, nr 2, 1960
 2. K. Dziewoński, Prace nad planami regionalnymi w ramach prac nad perspektywicznym rozwojem gospodarki narodowej, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 1960, nr 1
 3. A. Fajferek, Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, PWE, Warszawa 1966. s. 16.
 4. J. Fierich, J. Steczkowski, Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w pow. bocheńskim, "Myśl Gospodarcza" nr 5, s. 91 - 114
 5. J. Fierich, Metody taksonomiczne rejonizacji rolnictwa na przykładzie woj. krakowskiego, "Myśl Gospodarcza" nr 1, Kraków 1957, s. 73 - 100
 6. Z. Gługiewicz, Zastosowanie taksonomicznej metody różnic przeciętnych przy próbie wydzielenia rejonów klimatyczno-glebowych w woj. poznańskim, "Przegląd Statystyczny" nr 1, Warszawa 1961, s. 71 - 92
 7. O. Lange, Wstęp do ekonometrii, s. 107 i 208.
 8. J. Liczkowski, Badanie poziomu intensywności rolnictwa w ujęciu przestrzennym, Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu, seria II, nr 22, s. 234
 9. W. Pawliczenko, Mieżrajonnyje transportno-ekonomiczeskije swiazi, "Pławnoje Chozjajstwo", nr 9, 1962, s. 59.
 10. B. Rychłowski, Regionalne podziały ekonomiczne w Związku Radzieckim, "Przegląd Geograficzny", z. 2, 1961, s. 220.
 11. J. Steczkowski, Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej, PWRiL, Warszawa 1966, s. 82 - 153.
 12. P. Sulmicki, Proporcje gospodarcze, PWN, Warszawa 1961, s. 84.
 13. P. Sulmicki, Proporcje gospodarcze, PWN, Warszawa 1982, s. 11, 32.
 14. S. Wacławowicz, J.Steczkowski, A. Fajferek, Problemy struktury przestrzennej rolnictwa pow. chrzanowskiego w woj. krakowskim, Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie nr 19, 1962, s. 132 - 167
 15. B. Winiarski, Podstawy programowania ekonomicznego rozwoju regionów, PWN, Warszawa 1966, s. 108.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu