BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zeliaś Aleksander (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Funkcja produkcji w badaniu efektywności nakładów gospodarstw chłopskich
The function of production in the investigation of the efficacity of investments in peasant farms
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1968, vol. 6, s. 79-104, przypisy
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Efektywność gospodarowania, Funkcja produkcji
Individual arable farms, Business efficiency, Production function
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza indywidualnych gospodarstw chłopskich przeprowadzona za pomocą analizy funkcyjnej, a to dla szczegółowego zbadania ilościowych związków występujących między produkcją rolniczą a poziomem czynników ją określających. (fragment tekstu)

Investigation of the quantitative relations existing between agricultural production and the level of factors determining it was the aim of the present paper. Its realisation is reduced in substance to a designation of the function of agricultural production. The statistic material used in the work was drawn from individual farms of peasants who keep agricultural accountancy for the Institute of Agricultural Economics. Research work was conducted on the scale of two characteristic agricultural districts: the central-western district and that of the eastern border. To eliminate climatic conditions and to avoid casualness results from a period of three fiscal years (1960/61 - 1962/63) ware taken into consideration. The function of production adopted in this work is the amplified and modified Cobb-Douglas function. The mathematical shape of the function of production applied here has a stochastical character, which means that beside independent variables a component of chance was introduced. After an initial investigation of a series of numerous factors of production which could have been taken into account five basic ones were chosen. They are the following: the soil, labour, live-stock, permanent dead-stock and mineral fertilisers. The amplified Cobb-Douglas function has already been used for investigating agricultural production connected with individual peasant farms. However, certain innovations were introduced in the present work concerning the motivation and the attempt at interpretation of the negative values of some coefficients of elasticity determining the reaction of agricultural production to an investment unit - as well as a certain conception for a definition of the mean error in the estimation of the chance component. The equations of production determined in a regional scale can facilitate the conducting of a rational agricultural policy and provide ample bases for undertaking decisions concerning the localisation of establishments in agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Czerniewska, Dochody gospodarstw chłopskich w latach 1952/53 - 1957/58, dodatek do nr 5/1959 "Zagadnień Ekonomiki Rolnej".
  2. Z. Heliwig, Regresja liniowa i jej zastosowanie w ekonomii, Warszawa 1963
  3. Kalendarz Rolniczy na rok 1959, Warszawa 1958, s. 156.
  4. A. Linder, Statistische Methoden, Birkhäuser Verlag, Basel und Stuttgart 1960.
  5. J. Łukaszewicz, M. Warmus, Metody numeryczne i graficzne, Warszawa 1956.
  6. T. Marszałkowicz, Funkcja produkcji rolniczej, Warszawa 1965
  7. S. Mynarski, Rozkładanie macierzy przy szacowaniu parametrów funkcji popytu metodą najmniejszych kwadratów, "Przegląd Statystyczny" 3/1962.
  8. Z. Pawłowski, Elastyczność popytu na masło i roślinne tłuszcze jadalne w Polsce w latach 1950 - 1957, "Przegląd Statystyczny" 1/1959.
  9. Z. Pawłowski, Modele ekonometryczne równań opisowych, Warszawa 1963, s. 107 - 110.
  10. K. Zając, Zastosowanie funkcji produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym, Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie 3/1958, s. 147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu