BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłapkowski Bolesław
Tytuł
Kryteria optymalnego rozwoju gospodarki narodowej
Criteria of the Optimum Development of National Economy
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1969, vol. 7, s. 3-26, przypisy
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
The problem of criteria of the optimum development of national economy has been considered on the basis of 'transformations, iwhich are caused toy the course of reproduction. Reproduction has been extended within the determined period of time, which is called the economic period. Accordingly, the paper has been divided into considérations concerning: 1) the reproduction of social product, where the criteria have been discussed of optimalization of the work sphere activity; 2) the reproduction of man power, where criteria of the consumer have ibeen discused; 3) the reproduction of economical relations, where contrasts have been pointed out of aims, which are characteristic for the community; the community appears in both spheres in two different rôles (in the work sphere - as a producer employee; in the consumption sphere - as a consumer). The possibility has been discussed of the conciliation of those contrasts in the conditions of communism. The economic system will reach the optimum, if the postulate is completed of concordant integration of the man interests - the man, as a producer employee, iwho spends his man power in the work sphere, and as a consumer, who reproduces the man power in the consumption sphere. In the conclusion, the Author discusses some other opinions on the problem of optimization of the development of national economy, which are dealt with in the literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. M. Dutkin, Matematiko-ekonomiczeskaja schema optimalnogo matieralnogo balansa socjalisiczeskogo narodnogo chozjajstwa [W:] Problemy optimalnogo planirowania, projektirowania i uprawlenia proizwodstwom, Moskwa 1963
 2. V. G. Glezerman, "Kommunist", nr 12, Moskwa 1964, s. 45
 3. L. W. Kantorowicz, Dinamiczeskaja model opimalnogo planirowania [W:] Planirowanie i ekonomiko-matematiczeskije metody, Moskwa 1964
 4. Klasyfikacja gospodarki narodowej, GUS, Warszawa 1966, s. 10 - 11.
 5. J. Kordaszewski, Płaca według pracy, Warszawa 1963, s. 125
 6. O. Lange, Pisma ekonomiczne i społeczne 1930 - 1960, Warszawa 1961, s. 367
 7. O. Lange, Problèmes d'économie socialiste et de planification, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964,
 8. O. Lange, Wstęp do ekonometrii, wyd. drugie, Warszawa 1961, s. 376 - 377.
 9. K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. I, Warszawa 1949, s. 584.
 10. K. Marks, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Dietz Verlag, Berlin 1953, s. 89.
 11. K. Marks, Kapital, tom III, Warszawa 1959, cz. 2, s. 400 - 401
 12. B. Minc, Postęp ekonomiczny, PWN, Warszawa 1967, s. 370
 13. W. S. Niemczinow, Ekonomiko-matematiczeskije metody i modeli, Moskwa 1962
 14. W. W. Nowożyłow, Mierzenie nakładów i ich wyników w gospodarce socjalistycznej [W:] Zastosowanie matematyki w badaniach ekonomicznych, red. W. Niemczynow, cz. I, Warszawa 1961, s. 186 n.
 15. Program Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, cz. II, pkt II c: Skrócenie czasu pracy i dalsze polepszanie warunków pracy.
 16. J. Rudolph, Die Optimierung des volkswirtschaftlichen Produktionsplanes mit Hilfe der Volks Wirtschaftsbilanz, Berlin 1962, s. 14
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu