BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Altkorn Jerzy (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Bodźce ekonomiczne jako instrument kierowania handlem
Economic Stimuli as an Instrument for Controlling Commerce
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1969, vol. 7, s. 65-77, przypisy
Słowa kluczowe
System motywacyjny przedsiębiorstwa, Motywacja do pracy, Przedsiębiorstwo handlowe
Company's motivational system, Work motivation, Commercial enterprises
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest analiza środków zachęty materialnej, stosowanych w celu podniesienia efektywności wysiłku pracownika w handlu. Ograniczono się do analizy dwóch podstawowych czynników determinujących zadania i rodzaje bodźców ekonomicznych w handlu: charakteru rynku oraz obowiązującego systemu kierowania handlem.

Economic stimuli are one of the means for controlling economy. Therefore, the necessity arises for examining them on two levels - on the background of certain general conditions .characterising the national economy and, especially, commerce in a certain stage of devolopment and, secondly, within the framework of relations arising between the stimuli and other instruments of direction. Starting from the above assumption, the article presents two opposed conceptions of economic stimuli in commerce. The first is conditioned by the situation on the market of the seller, the second one - by the market of the buyer and the system of intermediary direction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Altkorn, Typy organizacji plac w handlu detalicznym, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego", Warszawa 1965, zeszyt 3/35
  2. R. Głowacki, Bodźce ekonomiczne w systemie zarządzania handlem, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego", Warszawa 1966, zeszyt 3/39.
  3. R. Głowacki, System marż handlowych, PWE, Warszawa 1966, s. 68 - 82.
  4. J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa, 1904, s. 340
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu