BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoszewicz Jadwiga (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie), Drabent Zygmunt (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie)
Tytuł
Równowagi sorpcyjne między jonami fosforanowymi a zerolitem FF
Sorption Equilibrium between Phosphate Ions and Zerolite FF
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 26-32, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Słowa kluczowe
Związki chemiczne, Chemia, Chemia nieorganiczna
Chemical compounds, Chemistry, Inorganic chemistry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W układzie równowagowym Zerolit FF-jony fosforanowe (pochodzące z wodnych roztworów H3PO4, KH2PO4, K2HPO4 i K3PO4 o różnych stężeniach) zbadano ilościowe zmiany zachodzące w wyniku "wypierania" zasorbowanych-wymienionych jonów wodą destylowaną i porównano z metodą elektrodiatycznej desorpcji jonów fosforanowych na tym amonicie. Potwierdzono złożony charakter sorpcji-wymiany na Zerolicie FF i stwierdzono, że jony fosforanowe sorbowane są o dwóch różniących się energiach wiązania. (abstrakt oryginalny)

In the state of equilibrium Zerolite FF - phosphate ions (from aqueous solutions of H3PO4, KH2PO4, K2HPO4 and K3PO4 of different concentrtions) the quantitative changes which resulted from "replacement" of absorbed-replaced ions by distilled water have been determined and compared with electrodiatic method of phosphates desorption on mentioned cation exchanger. The complex character of sorption-replacement reaction on Zerolite FF have been confirme ind it was stated that phosphate ions are absorbed at two different binding energy values. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Olsen S.R., Khasawnech F.H.: The Role of Phosphorus in Agriculture, ed Stelly Matthias, Madison, Wisconsin USA (1980).
 2. Simord R.R., Cluis D., Gangbaro G., Pesant A.R.: Commun. Soil Sci Plant Anal. 25, 9(10), 1483 (1984).
 3. Luscombe A.C., Syers J.K., Gregg P.E.H.: Commun. Soil Sci Plant Anal. 10(11). 1361 (1979).
 4. Bussetti S.G., Ferreiro E.A., Natale J.M., Hełmy A.K.; Commun. Soil Sci Plant Anal. 11(7), 741 (1980.
 5. Fotyma M.: Prace Nauk. AE Wroclaw. Chemia; 132 (154), 19 (1978).
 6. Nemeth K.: Advances in Agronomy 31, 155 (1979).
 7. Bartoszewicz J., Drabent Z.: Acta Acad. Agricult Tech. Olst. Agricultural 56, 61 (1993).
 8. Drabent Z.: Zesz. Nauk. WSR Olszt. ser. A, 8, 2 (1971).
 9. Bartoszewicz J., Drabent Z.: Zesz. Nauk. ART Olszt. 30, 363 (1980).
 10. Bartoszewicz J., Drabent Z.: Zesz. Nauk. ART Olsz. 30, 370 (1980).
 11. Bartoszewicz J., Drabent Z., Smoczyński L.: Przemysł Chem. 1-2, 22 (1982).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu