BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymkiewicz-Dąbrowska Danuta (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie)
Tytuł
Wpływ węglanów amonowych, magnezowych, potasowych i wapniowych oraz mocznika na rozpuszczalność Ca(H2PO4)2 . H20
Influence of Ammonium, Magnesium, Potassium, Calcium Carbonate and Urea on the calcium Phosphate Solubility
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 41-49, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Słowa kluczowe
Związki chemiczne, Chemia, Chemia nieorganiczna
Chemical compounds, Chemistry, Inorganic chemistry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badano rozpuszczalność Ca(H2PO4)2. H2O w wodzie redestylowanej w temperaturze 20°C w układzie: Ca(H2PO4)2. H2O-węglan (amonu, magnezu, potasu, wapnia) lub mocznik - H2O.
Mocznik nie powodował zmian rozpuszczalności fosforanu jednowapniowego. Wszystkie zastosowane w badaniach węglany zmniejszały rozpuszczalność Ca(H2PO4)2 H2O w różnym stopniu:
(NH4)2CO3 NH4HCO3 ~ KHCO3 ~ K2CO3 < CaCO3 < MgCO3.

Zmiany rozpuszczalności fosforanu jednowapniowego byłyby tym większe, im większe zastosowano dawki soli W osadach pochodzących z badanych układów nic stwierdzono obecności żadnego krystalicznego fosforanu wapniowego trudniej rozpuszczalnego niż CaHPO4. 2H2O. (abstrakt oryginalny)

The solubility of Ca(H2PO4)2. H2O in redestilated water in the system: Ca(H2PO4)2 H2O - carbonate (of ammonium, magnesium, potassium, calcium) or urea - H2O was studied.
The experiments were carried out at 20°C. The urea didn't cause changes of solubility of Ca(H2PO4)2 H2O. All carbonates used in the experiments caused decrease of solubility of Ca(H2PO4)2. H2O in different degree:
(NH4)2CO3. NH4HCO3 ~ KHCO3 ~ K2CO3 < CaCO3 < MgCO3

The greater changes of solubility of Ca(H2PO4) 2. H2O were caused by bigger dosses of the salts In the sediments coming from experiments there were founded no crystalline forms of calcium phosphate which would be more difficult to dissolve than CaHPO4. 2H2O. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akinremi O.O., Cho C.H.: Soil Sci. Soc. Am. J. 55, 959 /1991/.
 2. Black C.A.: Soil - plant relationships. N.Y. 558 /1968/.
 3. Bouldin D.R., Lehr J.H., Sample E.C.: Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 24, 464 /1960/.
 4. Cole C.V., Olsen R., Scott C.O.: Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 17, 352 /1953/.
 5. El-Zahaby E.M., Chien S.H., Savant N.K., Vlek P.L.G., Mokwunye A.U.: Soil Sci. Soc. Am. J. 737 /1982/.
 6. Giannimaras E.K., Koutsoukos P.G.: J.Colloid Interface Sci. 116 (2), 423 /1987/.
 7. Gibczyńska M.: Pr. Nauk. A.E. we Wrocławiu, 267, 196 /1984/.
 8. Hartikainen H.: Zeitschtrift fur Pflanzenemahrung und Bodenkunde. 152 (6), 435 /1989/.
 9. Holford I.C.R., Mattingly G.E.G.: Geoderma, 13, 247 /1975/.
 10. House W.A., Donaldson L.: J. Colloid Interface Sci. 112, (2), 309 /1986/.
 11. Koltgof I.M., Stenger W.A.: Objomnyj analiz t.2, Moskwa, 391 /1952/.
 12. Lindsay W.L.: Chemical equilibrium in soils N.Y. 197 /1979/.
 13. Łabętowicz J.: Czynniki zwiększające działanie nawozów. Seminarium Naukowe SGGW-AR W-wa., 60 /1989/.
 14. Mnkeni P.N.S., Mac Kenzie A.F.: Can. J. Soil. Sci. 65, 575 /1985/.
 15. Pena F., Torrent J.: Fert. Res. 23, 173 /1990/.
 16. Butler J.N.: Carbon dioxide equilibria and their applications /1982/.
 17. Szymkiewicz-Dąbrowska D.: Rocz. Glebozn. 44, (1/2), 29 /1992/.
 18. Wang H.D., Yuan T.L.: Proceedings-Soil and Crop Science Society of Florida. 48, 131 /1989/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu