BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osbert-Pociecha Grażyna, Karaś Mirosław
Tytuł
Kontrola strategiczna - przegląd podejść i ocena możliwości praktycznego wykorzystania w urzeczywistnianiu kontrolingu strategicznego
Strategic Controlling : an Outline of Approaches and Assessment of Practical Application
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (6), 1997, nr 754, s. 76-87, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie przedsiębiorstwem w teorii i w praktyce
Słowa kluczowe
Kontrola strategiczna, Controlling strategiczny, Zarządzanie strategiczne
Strategic control, Strategic controlling, Strategic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przesłanką niniejszej prezentacji podejść w ramach konstruowania kontrolingu strategicznego jest przekonanie, iż polskie przedsiębiorstwa nie muszą powielać ewolucyjnej drogi rozwoju zarządzania strategicznego przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Jak wskazują na to doświadczenia tych firm, nie wystarcza, a wręcz niebezpieczna (z uwagi na tendencje przekształcenia się planowania w skostniały rytuał dla sztabu planistów) byłaby dziś koncentracja na planowaniu strategicznym. Obecny etap rozwoju gospodarczego wymaga już zintegrowanego podejścia obejmującego fazę zarówno przygotowania, jak i wdrożenia strategii. Nie można - jak to zauważa J.H. Horovitz - dopuszczać do istnienia długiego, strategicznego horyzontu planistycznego, któremu nie Odpowiadałby system strategicznej kontroli, m.in. monitorujący postęp strategiczny oraz zapewniający warunki wdrożenia planu strategicznego.
Polskie przedsiębiorstwa powinny więc mieć świadomość, że wchodząc na drogę orientacji strategicznej i chcąc skutecznie przełamać efekt zakotwiczenia, muszą nie tylko wyraźnie sformułować cele (dotyczące swojej pozycji, tożsamości na rynku), określić drogi dojścia, ale także zadbać o sprzężenie ich z odpowiednim zakresem i instrumentami kontrolingu strategicznego, którego istota wykracza poza rozumienie systemu monitorowania oraz innych tradycyjnych narzędzi kontroli organizacji. (fragment tekstu)

Diffusion of strategic thinking in Polish firms is connected with the necessity to implement strategic controlling as management metafunction.
Strategic controlling helps defining objectives, affords possibilities for integrating these objectives and supervises realization and results of their fulfilment.
In this article there are presented different ways of strategic control as a function determining efficiency of strategic controlling.
The need of concentrating strategic controlling instrumentarium, i.e. combination of different analytic methods and tools on the core competences and abilities in the context of strategy quality requirtements, is also emphasised. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Asch D.: Strategie Control: a Problem Looking for Solution. "Long Range Planning" 1992 nr 2.
 2. Bang D.C., Scanlan G.: Strategic Control through Core Competencies. "Long Range Planning" 1995 nr 2.
 3. Bower S.L. i in.: Business Policy: Text and Cases. Boston: Irwin 1991.
 4. Bungay S., Goold M.: Creating a Strategic Control System. "Long Range Planning" 1991 nr 3.
 5. Certo S.C., Peter J.P.: Strategic Management: Concepts and Applications. New York: McGraw-Hill, 1991.
 6. Friedrich S.A.: Mit Kernkompetenzen im Wettbewerb Gewinnen. "Management Zeitschrift-IO" 1995 nr 4.
 7. Harrison E.F.: Strategie Control at the CEO Level. "Long Range Planning" 1991 nr 6.
 8. Horovitz J.H.: Strategie Control: a New Task for Top Management. "Long Range Planning" 1979 nr 6.
 9. Mintzberg H., Waters J.A.: Of Strategy, Deliberate and Emergent. "Strategic Management Journal" 1985 nr 6.
 10. Prahalad C.K., Hamel G.: The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" 1990 nr 3.
 11. Prahalad C.K., Hamel G.: Corporate Imagination and Expeditionary Marketing. "Harvard Manager" 1990 nr 2.
 12. Prebble J.F.: Towards a Comprehensive System a Strategic Control. "Journal of Management Studies" 1992 nr 29.
 13. Schreyogg G., Steinmann H.: Strategic control: a New perspective. "Academy of Management Review" 1987 nr 12.
 14. Simons R.: Strategic Orientation and Top Management Attention to Control Systems. "Strategic Management Journal" 1991 nr 12.
 15. Stalk G., Evans Ph., Shulman L.E.: Competing on Capabilities: the New Rules of Corporate Strategy. "Harvard Business Review" 1993 nr 2.
 16. Steinmann H., Scherer A.G.: Strategiczny i operatywny controling (propozycje metodycznego określenia pojąć). "Organizacja i Kierownie" 1966 nr 1.
 17. Stoner J.A.F.: Management. London: Prentice-Hall 1982.
 18. Thompson A.A., Strickland A.J.: Strategie Management: Concepts and Cases. Boston: Irwin 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-8604
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu