BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzkowska Irena (Politechnika Warszawska), Rudnicki Remigiusz (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Synteza fluoroapatytu wapna w układzie Ca2P2O7 - CaCO3 - CaF2
Synthesis of Calcium Fluoroapatite in the System Ca2P2O7 - CaCO3 - CaF2
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 60-67, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Słowa kluczowe
Związki chemiczne, Chemia, Chemia nieorganiczna
Chemical compounds, Chemistry, Inorganic chemistry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Metodami analizy termicznej, rentgenowskiej analizy fazowej, spektroskopii w podczerwieni i analizy chemicznej przeprowadzono badania nad reakcjami zachodzącymi w układzie Ca2P2O7 - CaCO3 - CaF2. W wyniku reakcji Ca2P2O7 z CaF2, w atmosferze osuszonego azotu, powstaje fluoroapatyt wapnia i POF3. Otrzymane wyniki wskazują, że tworzący się w tej reakcji POF3 reaguje natychmiast z CaCO3 lub z CaO dając stałe produkty: fluoroapatyt wapnia i CaF2. Zbadano wpływ zawartości CaCO3 w substratach na przebieg obserwowanych reakcji. W przypadku gdy ilość węglanu wapnia w analizowanej próbce jest zbyt mała do przereagowania z całym powstającym POF3, nadmiar tego ostatniego wydziela się z układu w wyniku gwałtownej endotermicznej reakcji (Ca2P3O7 z CaF2), zachodzącej w wąskim zakresie temperatury. (abstrakt oryginalny)

Solid state reactions in the system Ca2P2O7 - CaCO3 - CaF2 have been studied by thermal. XRD, IR and chemical analyses. The reaction of Ca2P2O7 with CaF2, carried out in the atmosphere of dried nitrogen, leads to the formation of calcium fluoroapatite and POF3. It is shown that the latter reacts immediately with CaCO3, or with CaO giving solid products: calcium fluoroapatite and CaF2. The influence of the concentration of CaCO3 in the substrate mixture on the course of the observed rections is studied. In the cases where the amount of CaCO3 is insufficient to react with all POF3 formed, the excess of the latter evolves from the system in a violent endothermic reaction (of Ca2P2O7 with CaF2) proceeding at a narrow temperature range. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Wanmaker W.L., Hoekstra A.H., Tak M.G.S.: Philips Res. Rep. 10, 11 (1955).
 2. Rabatin J.G., Gillooly G.R.: J Electrochem. Soc. 110. 489 (1965).
 3. Montel G.: Ann. Chim. [13 serie], 3, 313 (1958).
 4. Gorzkowska I., Rudnicki R.: Prace V-tej Konferencji Kalorymetrii i Analizy Termicznej, Zakopane 1988.09.04-10.
 5. Gorzkowska I., Rudnicki R.: Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Chemia, 610. 228 (1992).
 6. Gorzkowska I., Rudnicki R.: Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Chemia, 338. 225 (1986).
 7. Monma H., Kanazawa T.: Nippon Kagaku Kaishi, 339 (1972).
 8. Přibil R.: Kompleksometrie, SNTL Praha (1977).
 9. Marczenko Z.: Spektrofotometryczne oznaczanie pierwiastków, PWN Warszawa 1979, s. 757.
 10. Roux P., Bonel G.: Ann. Chim. Fr., 5, 397 (1980).
 11. Gorzkowska I., Maciejewski M., Rudnicki R.: J. Thermal Anal., 33, 983 (1988).
 12. Gorzkowska I., Maciejewski M., Rudnicki R.: J. Thermal Anal., 33, 991 (1988).
 13. Gittins J., Tuttle O.F.: Am. J. Sci., 262, 66 (1964).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu