BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łucewicz Jacenta
Tytuł
Kultura organizacyjna a zarządzanie kadrami
Organisational Culture and Human Resources Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (6), 1997, nr 754, s. 129-136, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie przedsiębiorstwem w teorii i w praktyce
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Organisational culture, Organisation and management, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Relacja między kulturą organizacyjną a zarządzaniem kadrami polega na tym, że do kultury organizacyjnej możemy zaliczyć te wszystkie narzędzia i sposoby oddziaływania, którymi posługuje się kadra kierownicza współczesnej organizacji, pod warunkiem że będą one uwzględniały potrzeby i wartości zatrudnionych pracowników.
Zaprezentowane w artykule elementy kultury organizacyjnej, jak i własne obserwacje upoważniają do stwierdzenia, iż kreowanie kultury organizacyjnej przez system zarządzania kadrami pozwala przedsiębiorstwom w warunkach transformacji wejść do gry rynkowej i w niej pozostać. (fragment tekstu)

In this paper the author presents the interdependence between organisational culture and human resources management. Definitions of both these terms are proposed. The author also outlines the results of own investigations between 1991 and 1996. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Warszawa 1993.
  2. Hofstede G.: Cultures and Organizations. Software of the Mind. London 1991.
  3. Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa 1996.
  4. Kostera M.: Zarządzanie personelem. Warszawa 1994.
  5. Listwan T.: Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław 1993.
  6. Mączyński J., Jago A., Reber G., Bonisch W.: Styl kierowania polskich i austriackich menedżerów. "Organizacja i Kierowanie" 1993 nr 3.
  7. Perrow Ch.: A Society of Organizations. "Theory and Society" 1991, nr 20, 725-762.
  8. Rokeach M.: The Nature of Human Values. New York 1973.
  9. Szambelańczyk J.: Uwarunkowania zarządzania kadrami w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego. [w:] Potencjał pracy w warunkach transformacji gospodarki w Polsce. Red. J. Orczyk Poznań 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-8604
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu