BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Znamierowska Teresa (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Reakcje fosforanów itru, lantanu i ceru z tlenkami Na2O, K2O, CaO and MgO
Reactions of Yttrium, Lanthanum and Cerium Phosphates with the Oxides Na2O, K2O, CaO and MgO
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 75-92, rys., bibliogr. 62 poz.
Tytuł własny numeru
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Słowa kluczowe
Związki chemiczne, Chemia, Chemia nieorganiczna
Chemical compounds, Chemistry, Inorganic chemistry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań uzyskane w różnych ośrodkach na świecie jak i w ramach badań własnych, dotyczące fosforanów itru, lantanu i ceru oraz ich reakcji z tlenkami: Na2O, K2O, CaO i MgO. (abstrakt oryginalny)

In the paper presented are the results obtained both in a variety of research centres and m this laboratory, which concern yttrium, lanthanum and cerium phosphates and their reactions with the oxides Na2O, K2O, CaO and MgO. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrаwal D., Hummel F.A.: J. Electrodbem Soc. 127, 150 (1980).
 2. Bagieu-Beucher M., Tranqui D.: Bull. Soc. Fr. Miner. Crystallogr., 93, 503 (1970).
 3. Hong H. Y-P.: Acta Cryst., B30, 1857 (1974).
 4. Aldred A.T.: Acta Cryst., 840, 569 (1984).
 5. Szuszkiewicz W., Znamierowska T.: Polish J. Chem., 63,381 (1989).
 6. Park H.D., Kreidler E.R.: J. Amer. Ceram. Soc., 67, 23 (1984).
 7. Durif A.: Bull. Soc. Fr. Miner. Crystallogr, 94, 314 (1971).
 8. Botto I.L., Baran E.J.: J. Appl. Cryst, 12, 257 (1979).
 9. Matuszewski J., Kropiwnicka J., Znamierowska T.: J. Solid State Chem., 75, 285 (1988).
 10. Jaulmes S.: Bull. Soc. Fr. Miner. Crystallogr., 95, 42 (1972).
 11. Mullice D.E., Milligan W.O., David A., Beal G.W., Boatner W.: Inorg. Chim Acta. 95(4). 231 (1984).
 12. Rzaigui M., Ariguib N.K.: J. Solid State Chem., 52, 61 (1984).
 13. Beall G.W., Boatner L.A.: J. Inorg. Nuel. Chem., 101 (1981).
 14. Szczygieł I., Znamierowska T.: J. Solid State Chem., 82, 181 (1989).
 15. Szczygieł I., Znamierowska T.: J. Thermal. Anal., 44. 955 (1995).
 16. Serra O.A., Giesbrecht E.: J. Inorg. and Nucl. Chem., 30, 793 (1968).
 17. Serra J.J., Coutures J., Rouanet A., Dexpert H., Garon G.: Rev. Int. Htes. Tamp. Refract. 15. 287 (1978).
 18. Serra J.J., Coutures J., Rouanet A., Dexpert H., Garon G.: Rev. Int. Htes. Tamp. Refract. 16, 437(1979).
 19. Rouanet A., Serra J.J., Allaf K. Orłowski V.I.: Neorg. Mater., 17(1), 104 (1981).
 20. Ben'Hassen D., Ariguib N.K., Dabbabi M., Trabelsi M.: C.R. Acad. Sc. Paris, 294, 375 (1982).
 21. Ferid M., Ariguib N.K., Trabelsi M.: Mater. Chem. Phys., 10, 175 (1984).
 22. Szuszkiewicz W.: Mater. Chem. Phys., 38,87 (1994).
 23. Czapińska G., Znamierowska T.: J. Thermal. Anal., 36, 639 (1990).
 24. Szuszkiewicz W.: Mater. Chem. Phys., 30, 217 (1992).
 25. Czupińska G.: J. Thermal. Anal, 39, 923 (1993).
 26. Buyers A.G., Giesbrecht E., Audrieht L.F.: J. Inorg. NucL Chem., 5, 133 (1957).
 27. Giesbrecht E., Audrieht L.F.: Inorg. Nucl. Chem., 6, 308 (1958).
 28. Giesbrecht E.: J. Inorg. Nucl. Chem., 15, 265 (1960).
 29. Giesbrecht E.: An. Assoc. Brasil. Quim., 21.13 (1964).
 30. Giesbrecht E., Melardi E.B.: An. Acad. Brasil. Ciene., 35, 527 (1963).
 31. Giesbrecht E., Melardi E.B.: An. Acad. Brasil. Ciene., 36, 275 (1964).
 32. Melardi E.B., Giesbrecht E.: An. Acad. Brasil. Ciene., 37, 221 (1965).
 33. Giesbrecht E., Melardi E.B.: An. Assoc. Brasil. Quim, 25, 43 (1967).
 34. Gabelica-Robert M., Tarte P.: Studies in Inorganic Chemistry, 3, (1983).
 35. Ansimova N.J., Trunov V.K., Chudinova N.N.: Neorg. Mat., 24(2), 268 (1988).
 36. Szuszkiewicz W., Thermochim. Acta. 198, 97 (1992).
 37. Czupińska G., Znamierowska T., Matuszewski J.: Polish J. Chem., 67, 1733 (1993).
 38. Szczygieł I., Znamierowska T.: J. Thermal. Anal., 37, 705 (1991).
 39. Czupińska G.: Thermochim. Acta, 202, 77 (1992).
 40. Szuszkiewicz W., Znamierowska T.: Mater. Chem. Phys., 27, 419 (1991 ).
 41. Kizilyalli M., Welch J.E.: The Rare Earths in Modem Science and Technology, 209 (1977). Plenum Press. New York.
 42. Salmon R., Parent C., Berrada A., Brochu R., Daoudi A., Vlasse M., Letlem G.: C.R. Acad Sc. Paris, 280, C- 805(1975).
 43. Vlasse M., Parent C., Salmon R., LeFlem G., Hagenmueller P.: J. Solid State Chem 35, 318 (1980).
 44. Vlasse M., Parent C., Salmon R., Le Flem G.: Rare Earths Mod Sci. Technol., 2. 195 (1980).
 45. Apinitis S.K., Sedmalis V.I.: Izv. Akad Nauk Latv. SSR 3, 410 (1978).
 46. Efremov V.A., Kalinin V.B.: Kristallografiya 23. 703 (1978).
 47. Wulff H., Finke B., Schwarz L.: Z. Phys. Chemie. 262, 1155 (1981).
 48. Bamberger C.E., Robinson P.R., Sherman R.L.: Inorg. Chim Acta. 34, L203 (1979).
 49. Melnikov P.P., Komissarova L.N.: Dokł. AN SSSR, 256(4), 878 (1981).
 50. Bamberger C.E., Haire R.G., Begun G.M., Ellingboe L.C.: Inorg. Chim. Acta. 95, 49 (1984).
 51. Schwarz L., Gottschling D.: Patent NRD nr 115501,115502; 05.10(1975).
 52. McCarthy G.J., Pfoertsch D.E.: J. Solid State Chem. 38, 128(1981).
 53. Szuszkiewicz W., Znamierowska T.: Thermochim. Acta. 188, 293 (1991).
 54. Czupińska G., Znamierowska T.: J. Thermal. Anal. 39, 539 (1993).
 55. Szuszkiewicz W., Znamierowska T.: J. Solid State Chem., 88, 406 (1990).
 56. Czupińska G.: J. Thermal. Anal., 38. 2343 (1992).
 57. Jungowska W., Znamierowska T.: J. Solid State Chem., 95, 265 (1991).
 58. Znamierowska T., Radomińska E.: Polish. J. Chem., 70, (1996).
 59. Szczygieł I., Znamierowska T.: J. Solid State Chem., 95, 260 (1991).
 60. Blasse G.: J. Solid State Chem., 2, 27 (1970).
 61. Engel G.: Z. Anorg. Chem., 387, 22 (1972).
 62. Engel G., Kirchberger W.: Z. Anorg. Chem., 417, 81 (1975).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu