BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uchman Jacek
Tytuł
Zasiłki dla bezrobotnych - wybrane aspekty funkcjonowania
Unemployment Benefits - Some Selected Aspects
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (3), 1996, nr 723, s. 27-33, rys.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Zasiłki dla bezrobotnych, Polityka społeczna państwa
Unemployment, Unemployment benefits, State social policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasiłki dla bezrobotnych są formą zabezpieczenia społecznego przed utratą pracy i jej materialnymi konsekwencjami dla pracownika i jego rodziny. Można je więc uznać za element ubezpieczeń społecznych. Są jednak specyficznym elementem tych ubezpieczeń ze względu na charakter zjawisk, które obejmują. Są to zdarzenia losowe, które w dużym stopniu nie dadzą się przewidzieć. Firma ubezpieczeniowa, kalkulując wysokość składki, musiałaby uwzględnić różne rodzaje ryzyka odpowiadające trzem rodzajom bezrobocia, tzn. bezrobociu frykcyjnemu, cyklicznemu i strukturalnemu. Bezrobocie frykcyjne można najłatwiej przewidzieć, a przy tym jest krótkotrwałe. Z kolei dwa pozostałe rodzaje są trudne do prognozowania, zależą bowiem od postępu technicznego i od kształtowania się poszczególnych faz cyklu koniunkturalnego. (fragment tekstu)

The article deals with some problems of unemployment benefits as a part of social insurance. This instrument is a part of labor market Policy too. Unemployment benefits in Poland which have changed lately, are the main instruments that are used to fight against unemployment. They are a passive from of labor market instruments. The majority of expenses on the fight with unemployment go to unemployment benefits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Atkinson A.B., Micklewright J.: Uneployment Compensation and Labor Market Transitions: A Critical Review. "Journal of Economic Literature" 1991 Vol. XXIX, Dec., s. 1688-1690.
  2. Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa 1994, s. 103-115.
  3. Jackman R., Pissarides Ch., Savouri S.: Uneployment Policies. "Employment Policy" 1990 October, s. 473-475.
  4. Layard R., Nickell S., Jackman R.: Unemployment. Oxford 1992, s. 516.
  5. Mackiewicz-Golnik L.: Świadczenia ubezpieczeniowe w systemie świadczeń społecznych. [w:] Finansowanie świadczeń społecznych. Problemy i metody. Red. J. Chechliński, Warszawa 1989, s. 263-264.
  6. Magnuszewska-Otulak W.: Rozwój systemu zabezpieczenia społecznego w W. Brytanii. "Raport Beveridge'a" 1992 zesz. 3, s. 40-42 i 73-75.
  7. Szubert W.: Dzieje ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w Anglii. Warszawa 1936.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu