BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Grzegorz A. (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie), Czapla Jerzy (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie)
Tytuł
Wymywanie składników mineralnych z gleby nawożonej różnymi formami nawozów fosforowych
Elution of Nutrients from the Soil Fertilized with Different Forms of Phosphorous Fertilizers
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 121-127, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Słowa kluczowe
Związki chemiczne, Chemia, Chemia nieorganiczna, Nawożenie gruntów, Skażenie gleb
Chemical compounds, Chemistry, Inorganic chemistry, Fertilization of land, Soil contamination
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W doświadczeniu modelowym badano wymywanie kationów i anionów z gleby o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego. Obejmowało ono 9 wariantów, w których na tle jednakowego nawożenia N i K oraz gleby bez dodatków zastosowano również jednakowe pod względem dawki, ale zróżnicowane co do formy: Ca(H2PO4)2, CaHPO4, Ca3(PO4)2, Na4P2O7, Ca(PO3)2, NH4H2PO4 i polifoska, nawożenie fosforem. Glebę w kolumnach zadawano wodą destylowaną w ilości odpowiadającej slupowi h = 637 mm.
Badania wykazały, że ilość wyewoluowanego fosforu zależała od formy zastosowanego nawozu. Najsłabiej rozpuszczalnym okazał się Ca3(PO4)2, a najsilniej Na4P2O7. Podobnymi właściwościami pod tym względem charakteryzowały się CaHPO4, Ca(PO3)2, NH4H2PO4 oraz polifoska. (abstrakt oryginalny)

In model experiment the elution of anions and cations from the soil originated from light loamy sand have been studied. Nine treatments were investigated where on the background of constant NK fertilization and soil without fertilization the constant level of P in different fertilizers i.e. Ca(H2PO4)2, CaHPO4, Ca3(PO4)2, Na4P2O7, Ca(PO3)2, NH4H2PO4 and "Polifoska" was applied. Soil in the columns was rinsed with distilled water at the rate equal to 637 mm.
Our studies was showed that amount of eluted phosphorus was dependent on used fertilizers. The lowest solubility manifested Ca3(PO4)2 and the highest Na4P2O7. Similar properties was found for CaHPO4, Ca(PO3)2, NH4H2PO4 and "Polifoska". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Smith P.A.: Proc. 4th Int IMPHOS Conf. Gent, Belgia, 146 (1992).
  2. Hanschmann A., Müller S., Brix B.: Bodenkultur, 42(2), 113 (1991).
  3. Zawartka L.: Zesz. Nauk ART Olszt., 36, 127 (1983).
  4. Zawartka L., Załęska-Popiołek B.: Zesz. Nauk ART Olszt., 36. 137 (1983).
  5. Zawartka L., Huszcza-Ciołkowska G.: Roczn. Glebozn., 40(1), 165 (1989).
  6. Koter M., Czapla J., Nowak G.: Prace Nauk. AE Wrocł., 159, 181 (1980).
  7. Czapla J., Nowak G.: Prace Nauk. AE Wrocł., 677, 128 (1994).
  8. Nowak G.A., Czapla J.: Prace Nauk. AE Wrocł., 677, 121 (1994).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu