BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarek Wiesław (Akademia Rolnicza w Lublinie), Lipiński Wojciech (Akademia Rolnicza w Lublinie)
Tytuł
Następczy wpływ nawożenia mineralnego i wapnowania na wykorzystanie fosforu przez rośliny uprawne
The Sequent Influence of Mineral Fertilization and Liming upon Utilization of Phosphorus by Cultivable Plants
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 134-139, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Słowa kluczowe
Związki chemiczne, Chemia, Chemia nieorganiczna, Nawożenie gruntów, Gleboznawstwo, Rośliny przemysłowe
Chemical compounds, Chemistry, Inorganic chemistry, Fertilization of land, Soil science, Industrial plants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W doświadczeniu wazonowym oceniano następczy wpływ wapnowania, nawożenia fosforem i magnezem na plonowanie gorczycy białej oraz pobranie i wykorzystanie fosforu przez roślinę główną i poplonową.
Plon suchej masy i białka zwiększał się głównie w wyniku następczego działania wapnowania i nawożenia mączką fosforytową, zaś pobranie P przez gorczycę białą, tylko pod wpływem wapnowania. Pobranie P przez plon główny i gorczycę białą zwiększało się ze wzrostem dawki fosforu i w wyniku uprawy rośliny poplonowej. Gorczyca biała przyczyniła się istotnie do zwiększenia wykorzystania fosforu z zastosowanych nawozów fosforowych. (abstrakt oryginalny)

In a pot experiment there has been valued the sequent influence of liming, magnesium and phosphorus fertilization upon the yield of white mustard and uptake and utilization of phosphorus by main and successive crop plant.
The yield of dry matter and albumen has been increased mainly because of the sequent effect of liming and phosphorite fluor fertilization, and uptake of P by white mustard only because of liming. The uptake of P by main yield and white mustard increased as the dose of phosphorus increased and as a result of cultivation of successive crop plant. With mustard contributed to the increase of utilization of phosphorus from used phosphorus fertilizers indeed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M., Doręgowska M.: Mat. Konf. Olsztyn, 129-138(1988).
 2. Anioł A.: Mat. Symp. 'Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb', Lublin 21-22IX, 73-80 (1993).
 3. Bednarek W.: Annales UMCS, E, 46(17), 125-132 (1991).
 4. Filipek T.: Zesz. Probl. PNR, 377, 47-52 (1989).
 5. Fotyma M., Gosek S.: Mat. Symp. 'Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb', Lublin 21-22IX, 81-93 (1993).
 6. Hagin J., Berkovits J.: Canad. J. Soil Sci., 41, 60-80 (1961).
 7. Juniewicz J., Osińska H., Maciejewska M.: Prace Nauk. AE we Wrocławiu, 267, 190- 195 (1984).
 8. Krzywy E., Grześkowiak A., Janukowicz H.: Zesz. Probl. PNR, 337,53-62 (1989).
 9. Kudiejarowa A.J.: Agrochimija, 5, 43-52 (1966).
 10. Maciejewska A.: Zesz. Probl. PNR, 422, 67-73 (1995).
 11. Piasecki J., Gibczyńska M., Grzegorek D.: Rocz. Nauk Roln., A, 105(2), 39-52 (1982).
 12. Songin W., Songin H.: Nowe Rolnictwo, 17, 9-10 (1971).
 13. Turyna Z., Beliczyńska K., Adamus M., Sienkiewicz U.: Prace Nauk. AE we Wrocławiu, 426, 84-91 (1988).
 14. Zieliński A., Zielińska A.: Rocz. Nauk Roln., A, 100(4), 123-137 (1975).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu