BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarek Wiesław (Akademia Rolnicza w Lublinie), Lipiński Wojciech (Akademia Rolnicza w Lublinie)
Tytuł
Następcze działanie nawożenia mineralnego i wapnowania na występowanie mineralnych frakcji i ruchomych form fosforu w glebie
The Sequent Effect of Mineral Fertilization and Liming upon Occurrence of Mineral Fractions and Movable Forms of Phosphorus in the Soil
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 140-146, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Słowa kluczowe
Związki chemiczne, Chemia, Chemia nieorganiczna, Nawożenie gruntów, Gleboznawstwo
Chemical compounds, Chemistry, Inorganic chemistry, Fertilization of land, Soil science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W doświadczeniu wazonowym, po zbiorze gorczycy białej stwierdzono, że największym zmianom w glebie podlegała frakcja fosforanów łatwo rozpuszczalnych, natomiast zwiększyła się ilość frakcji fosforanów glinowych, żelazowych i wapniowych.
W obiektach nawożonych mączką fosforytową, uprawa rośliny poplonowej spowodowała zmniejszenie zawartości fosforu oznaczonego metodą Egnera-Riehma i Olsena, nie zmieniając w większym stopniu ilości fosforu oznaczonego w CaCl2 i H2O. W obiektach z superfosfatem potrójnym, zawartość fosforu oznaczonego metodą Egnera-Riehma i w CaCl2 zmniejszyła się zauważalnie. (abstrakt oryginalny)

In a pot experiment, after the harvest of white mustard, it has been stated that the fraction of easy soluble phosphates changed most of all, there has also been observed the increase of the amount of aluminum, iron and calcium phosphates.
In objects crop indicated with phosphorite fluor, the culture of successive crop plant caused the decrease of the content of phosphorus indicated by Egner-Riehm and Olsen's method, not changing the amount of phosphorus indicated in CaCl2 and H2O. In objests with triple superphosphate, the content of phosphorus indicated by Egner-Riehm method and in CaCl2 decreased indeed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksiejewa D.M.: Poczwow., 1, 40-47 (1961).
 2. Amarasiri S.L., Olsen S.R.: Soil Sci. Soc. Am. Proc., 37, 715-721 (1973).
 3. Andrzejewski M., Doręgowska M., Połowicz.: PTPN. Wydz. Nauk Rol. i Leśnych, LXI, 3-10(1986).
 4. Bednarek W.: Prace nauk. AE we Wrocławiu, 200, 85-89 (1982).
 5. Bednarek W.: Rozprawy naukowe, AR Lublin, 114, 1-61 (1988).
 6. Bednarek W.: Annales UMCS, E, XLV, 8, 57-64 (1990).
 7. Bednarek W.: Annales UMCS, E, XLVI, 16, 115-124 (1991).
 8. Bednarek W., Lipiński W.: Zesz. Probl. PNR, 413, 41-46 (1994).
 9. Dechnik I., Bednarek W.: Pol. J. Soil Sci., XIX, 1-2, 41-46 (1986)
 10. Dechnik I., Bednarek W.: Pol. J. Soil Sci., XX, 1, 61-64 (1987).
 11. Dełczewa-Walewa D., Moskal S.: Rocz. Glebozn., XVIII/2, 523-533 (1968).
 12. Gajek F., Drzas K.: Pam puł., 79, 131-141 (1983).
 13. Gibczyńska M., Piasecki J.: Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, S. Przyr. XXVI, 89, 95- 102(1981).
 14. Grzywnowicz I.: Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 277, Sesja Nauk., 37,1, 75-83 (1993).
 15. Hamad L.A., Andrzejewski M.: Prace nauk. AE we Wrocławiu, 276, 144-151 (1984).
 16. Pondel H., Gałczyńska J.: Rocz. Glebozn., XXVIII,2, 125-140 (1977).
 17. Szukalski H., Zembaczyńska A., Sikora H.: Zesz. Probl. PNR, 149, 227-236 (1973)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu