BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobola Agnieszka M. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Czy możliwa jest konkurencja na rynku ubezpieczeń społecznych dla rolników? : uwarunkowania społeczno-ekonomiczne
Is a Competition Possible on the Market of Social Protection for Farmers? : Conditioning of Social And Economic Factors
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 4, s. 26-30, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia rolnicze, Rynek ubezpieczeniowy, Konkurencyjność, Badanie opinii
Agriculture insurance, Insurance market, Competitiveness, Opinion research
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
Agricultural Social Insurance Fund
Abstrakt
System rolniczych ubezpieczeń społecznych działa na niezmienionych warunkach od 1991 roku, czyli od momentu powstania. Zmieniające się warunki społeczno-ekonomiczne i wstąpienie Polski do struktur UE z dniem 1 maja 2004 roku uwidoczniły słabości działania polskiego systemu ubezpieczeń rolniczych obsługiwanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Te globalne przesłanki skłaniają do podjęcia tematu konkurencyjności systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Zaprezentowano wyniki badań uzyskanych podczas realizacji grantu promotorskiego i przeprowadzonych w ramach niego badaniach empirycznych w gospodarstwach domowych użytkujących gospodarstwo rolne w wybranych gminach województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podkarpackiego, a związanych z funkcjonowaniem systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych i instytucji ją obsługującej, czyli KRUS. (abstrakt oryginalny)

The system of social protection for farmers has been working under unchanged conditions since 1991, that is since the moment of its creation. However, taking under consideration the changing socioeconomic situation as well as the Polish accession into the structures of the European Union on the 1st May 2004 deficiency of Polish social protection for farmers supported by KRUS have been shown. In these global circumstances, it seems to be reasonable to undertake the topic of the economic and social dimension of competitiveness of the system of social protection for farmers. The article is aimed at presenting research findings carried out in frames of the doctor thesis grant and including empirical examinations in some farming households in administrative districts of Warmian-Mazurian, Mazovian and Podkarpacie provinces in terms of functioning of the system of social protection for farmers as well as functioning of KRUS, its supporting institution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bobola A. 2008: Źródła finansowania rolniczych ubezpieczeń społecznych w latach 1999-2006. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 65, s. 249-250.
  2. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Monopol], pobrano 20.04.08 r.
  3. Raport - racjonalizacja wydatków społecznych "Zielona Księga". 2003: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
  4. Szpringer Z. 2005: Wydatki budżetu państwa. Sejmowe Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja 1161, Warszawa, s. 30-33.
  5. Ustawa z dn. 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24 ze zm.
  6. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 873.
  7. Ustawa z dnia 23 marca 2006 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2006 r. Nr 75, poz. 519.
  8. Wawrzyniak B. M., Wojtasik B. 2005: Ubezpieczenia społeczne rolników. Oficyna Wydawnicza LEGA, Włocławek, s. 5-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu