BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gembarzewski Hubert (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Wrocław), Korzeniowska Jolanta (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Wrocław), Obojski Janusz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Wrocław), Strączyński Stanisław (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Wrocław)
Tytuł
Perspektywy i kierunki zmian w gospodarowaniu nawozami fosforowymi i potasowymi w Polsce na tle potrzeb nawozowych roślin
Prospects and Directions of Changes in Phosphate and Potassium Fertilizers Management in Poland on the Background of Crop Requirements
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 147-155, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Słowa kluczowe
Związki chemiczne, Chemia nieorganiczna, Nawożenie gruntów, Gleboznawstwo, Produkcja roślinna
Chemical compounds, Inorganic chemistry, Fertilization of land, Soil science, Crop production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na podstawie analizy zawartości N, P, K i Mg w próbkach glebowych i roślinnych pobranych z 400 pól dających wysokie piony wykazano, że nawożenie makroelementami w kraju jest niezrównoważone. Stwierdzono zadawalające zaopatrzenie roślin w fosfor niedostateczne w azot i potas oraz wysoce niedostateczne w magnez. Przy obecnym poziomie nawożenia w Polsce należałoby raczej zwiększyć nawożenie Mg, K i N niż zmniejszać nawożenie fosforem.
Analiza zużycia nawozów w kraju i porównanie go z obowiązującymi zaleceniami prowadzi do wniosku, że jest ono dostosowane do potrzeb gleb niedoborowych w fosfor i potas, a nie uwzględnia potrzeb gleb o większej zasobności, które stanowią 60 % użytków rolnych w kraju.
Przegląd nawozów wieloskładnikowych wskazuje na potrzebę poszerzenia ich asortymentu o nawozy charakteryzujące się szerszym stosunkiem P2O5 : K2O oraz większymi dodatkami MgO, co pomoże zmienić wieloletnie niekorzystne trendy w nawożeniu. (abstrakt oryginalny)

Basing upon N, P, K, and Mg content in soil and plant samples from 400 high yielding fields, that fertilization with macronutrients in the country is not balanced. Plant supply in phosphorus is adequate while in nitrogen and potassium and especially in magnesium is unadequate. Taking under account low fertilization level in Poland, it is recommended not lowering P rates, but increasing Mg, K, and N fertilization level.
Consideration of global use of fertilizers in Poland and comparing it with official fertilizer recommendations, conduct to conclusion, that the fertilization practice is good adapted only to soils poor in P and K. However, it is not appropriate for better supplied soils, which constitute 60 % of the country.
Survey of multielemental fertilizers indicate on needs of completing them with some with more broad P2O5 : K2O relation and bigger MgO additions. That could stop multiannual undesired tendency in fertilization in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bergmann W.: Farbatlas Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen Visuelle und analytische Diagnose. VEB G. Fisher Verlag, Jena(1986).
  2. Fotyma M., Igras J.: Konferencja nt. Stan i perspektywy przemysłu nawozowego w Polsce, Kazimierz Dolny 28-29.IX, Wyd. Politechniki Wrocławskiej 13 (1993).
  3. Gembarzewski H., Korzeniowska J.: Post. N. Roln., 1-2, 101 (1990).
  4. Gembarzewski H., Korzeniowska J.: Prace Nauk. Akad. Ekon. we Wrocławiu, Chemia: Nieorganiczne Związki Fosforowe, 70-77 (1994).
  5. Gembarzewski H., Obojski J., Strączyński St., Sienkiewicz U.: Zawartość makro i mikroelementów w glebach oraz w roślinach ziemniaka i pszenicy ozimej z pól o wysokiej produkcyjności. IUNG Puławy S(80-),(1995).
  6. Materiały do opracowywania zaleceń nawozowych na gruntach ornych;(zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej). IUNG Puławy. Państw. Wyd. Roln. i Leśne Warszawa (1989).
  7. Mazur T., Rolnicze i ekologiczne skutki spadku zużycia nawozów mineralnych; Sympozjum Naukowe 20-21 października. Akad. Roln.-Techn., Olsztyn, 97-101 (1992).
  8. Obojski J., Strączyński St.: Odczyn i zasobność gleb w makro i mikroelementy; IUNG Puławy.
  9. Rocznik Statystyczny; GUS (1986).
  10. Rocznik Statystyczny; GUS (1994).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu