BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciećko Zdzisław (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie), Wyszkowski Mirosław (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie)
Tytuł
Wpływ nawożenia azotem na pobranie fosforu przez rośliny uprawiane na różnych glebach
The Effect of Nitrogen Fertilization on Phosphorus Uptake by Crops Grown on Different Soils
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 173-180, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Słowa kluczowe
Związki chemiczne, Produkcja roślinna, Chemia nieorganiczna, Nawożenie gruntów
Chemical compounds, Crop production, Inorganic chemistry, Fertilization of land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach kompleksu pszennego dobrego (2), żytniego dobrego (5) i żytniego bardzo słabego (7) badano działanie nawożenia azotem (0-240 kg N/ha) na plonowanie roślin i zawartość w nich oraz w glebie fosforu. W doświadczeniu obejmującym 4-letnią rotację uprawiano: ziemniak, jęczmień jary, żyto jako poplon ozimy + mieszanka strączkowa (plon wtóry) i pszenżyto ozime. Zawartość fosforu w glebie była w większym stopniu uzależniona od jakości kompleksu glebowo-rolniczego niż od nawożenia azotem. Największą zasobnością w przyswajalny fosfor charakteryzowała się warstwa uprawna gleby kompleksu żytniego bardzo słabego - średnio 17,7 mg P2O5/100 g, a najmniej zasobna była gleba kompleksu pszennego dobrego - 7,5 mg P2O5/100 g gleby. Wraz ze zwiększeniem dawki azotu wystąpiła tendencja do spadku zawartości fosforu w glebie i do wzrostu jego pobrania przez większość uprawianych roślin. (abstrakt oryginalny)

In the conditions of soil classified to different complexes of agricultural usability (according to Polish Soil Science Society) i.e.: No 2 (good wheat), No 5 (good rye) and No 7 (very poor rye) the effects of nitrogen application on crop yield and crop and soil phosphorus content were studied. Nitrogen was at rates ranged from 0 to 240 kg N per hectare. In experiment the following 4 years crop rotation was applied: potato, spring barley, rye (as winter intercrop) + legume mixture (secondary crop) and winter triticale. Phosphorus content in the soils was more influenced by soil complex then by nitrogen rate. The highest concentration of available phosphorus was found in the arable layer of soil classified to very poor rye complex - 17.7 mg P2O5 per 100 g and the lowest in the soil of good wheat complex - 7,5 mg P2O5 per 100 g. Increasing nitrogen rates tended to decrease of phosphorus content in soil and enhancement of uptake of this nutrient by majority of studied crops. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baluk A.: Prace z Nauk Rolniczych PTPN, 24, 34 (1978).
  2. Czuba R., Andruszczak E.: Prace Nauk. AE Wroc., 267, 17 (1984).
  3. Koc J.: Mat. Konf. 'Nauki rolnicze w warunkach integracji europejskiej'. T. I. Prod. Rośl., 153 (1995).
  4. Łyduch L., Trzaskoś M.: Zesz. Nauk AR Kraków, Sesja Nauk., 263 (34), 293 (1991).
  5. Pawlus M., Kitczak T., Jurzysta J.: Zesz. Nauk AR Kraków, Sesja Nauk., 263 (34), 189(1991).
  6. Roztropowicz S.: Fragm. Agron., 1(21), 33 (1989).
  7. Winnicka J., Glista J.: Zesz. Nauk AR Kraków, Sesja Nauk., 263 (34), 415 (1991).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu