BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulwicki Eugeniusz (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Przyczynek do teorii niepewności i ryzyka w gospodarce planowej (rozważania na marginesie toczącej się dyskusji)
A contribution to the theory of risk and uncertainty in the planned economy
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1970, vol. 9, s. 103-120, przypisy
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
The article discusses the problem of risk and insecurity in the planned economy. It airguas the approach represented by moist of the Polish works. The author approaches the problem of risk and insecurity from the point of view of the theory of insurance in the foreign trade. He turns his attention particularly towards the question of risk and insecurity in the process of working out and putting in practice the technical progress; then he considers the same problem in terms of micro and macro-scale (an enterprise - the national economy relationship). In the author's opinion there is a close interdependece between risk and insecurity; consequently risk caninot appear without insecurity. The author gives a definition of risk and inseciurity and discusses the reasons of insecurity dividing them into two basic groups: physical and psychosociological factors. The author assumes that risk a measurable cathegory. One of the means of the measurement is the calculus of probability. The author suggests working out a system of self-regulation of all the deviations, both positive and negative, fnom the planned value. This system, based on financial and material reserves would let to limit or even eliminate the deviations at the same time reducing the risk and the problem of responsibility for it. In cases when ithe system would be unprofitable for some economic reasons, the risk undertook ought to be strictly limited and influence favourably the values in the process of the economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Dictionary of the Social Science, Nev York 1964, s. 605.
 2. A. Banasiński, Efektywność nakładów prewencyjnych, Warszawa 1965, s. 37.
 3. A. J. Bojarskij, Matiematika dla ekonomistów, Moskwa 1957 s. 271.
 4. C. F. Carter, B. R.Williams, Investment in Innovation, London 1962, s. 27.
 5. J. Drewnowski, Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa, Warszawa 1937.
 6. H. Fischel, Ryzyko i rezerwy w gospodarce planowej, „Ekonomista”, nr 5/1966
 7. W. Grzybowski, Niepewność i ryzyko a problem sprawności gospodarki w socjalizmie, „Gospodarka Planowa” nr 8-9/1966
 8. E. Kulwicki, Efektywność ekonomiczna postępu technicznego a ryzyko gospodarcze, „Czasopismo Techniczne”, nr 9, 1967
 9. O. Lange, Optymalne decyzje, Warszawa 1964
 10. O. Lange, Wstąp do cybernetyki ekonomicznej, Warszawa, 1965, s. 161.
 11. Z. Madej, Ryzyko i niepewność - luka w ekonomii, „Życie Gospodarcze”, nr 9/1964.
 12. Z. Madej, Zysk w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1963
 13. M. Marlewicz, Zagadnienia finansowania prac nad postępem technicznym na tle ich specyfiki ryzyka i sprzeczności, „Finanse”, nr 12/1966
 14. L. Osiatyński, Problem kwantyfikacji ryzyk w handlu zagranicznym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 1/1963.
 15. W. Sarnecki, Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa 1967.
 16. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1963, s. 135.
 17. Z. Szymański, Ryzyko w teorii ubezpieczenia, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 8/1961.
 18. Z. Szymański, Ryzyko, szkoda i świadczenie ubezpieczyciela w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 3/1964.
 19. Z. Szymański, Typowe składniki umowy ubezpieczeniowej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” ,nr 9/1061.
 20. P. Willer, The economic theory of risk and insurence, 1951.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu