BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rabikowska Bożena (Akademia Rolnicza we Wrocławiu), Piszcz Urszula (Akademia Rolnicza we Wrocławiu)
Tytuł
Oddziaływanie odkwaszania na niektóre właściwości gleb o zróżnicowanym stanie fosforowym
Deacidification Effect on Some Properties of Soils with Varied Phosphorus Status
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 181-189, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Słowa kluczowe
Związki chemiczne, Chemia nieorganiczna, Nawożenie gruntów, Gleboznawstwo
Chemical compounds, Inorganic chemistry, Fertilization of land, Soil science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad wpływem odkwaszania gleb o zróżnicowanej zawartości i rozpuszczalności fosforu na zmiany ich stanu fosforowego. Do badań użyto gleb z trwałego, dwudziestoletniego doświadczenia polowego, prowadzonego na glebie płowej, typowej (gl·gś). Odkwaszenie wg 0.75 Hh i 1.5 Hh prowadzono za pomocą CaO oraz jego mieszaniny z MgO, przy stosunku molowym Ca:Mg jak 3:1. Wykazano, iż w efekcie odkwaszania zwiększyła się w glebie zawartość fosforu rozpuszczalnego wg metod Egnera-Riehma i Olsena oraz ich zdolność do sorpcji P, przy jednoczesnym zmniejszeniu się koncentracji fosforu aktywnego. Rodzaj nawozu odkwaszającego nie miał wpływu na zachowanie się fosforu glebowego. (abstrakt oryginalny)

Presented were results of laboratory investigations on deacidification effect of some soils with different phosphorus content and its solubility on the changes of phosphorus status. In researches used soils from 20 years long-term field experiment carried out on typical lessive soil (light loam on medium loam). Deacidification as 0.75 and 1.5 hydrolytic acidity, led by applying CaO and its mixture with MgO, molar ratio Ca:Mg was 3:1. Proof that deacidification caused increase content of soluble phosphorus in soils (by Egner-Riehni and Olsen methods), and their ability to phosphorus sorption, with simultaneous decrease active P concentration Typie of deacidification fertilizer did not affect on soil P behaviour. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrochimiczeskije metody issledowania poczw, Nauka. Moskwa (1975).
 2. Blasko' L.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 285,71 (1984).
 3. Boratyński K., Roszykowa S., Ziętecka M.: Rocz. Glebozn. 14, 27 (1964).
 4. Dechnik W., Bednarek W.: Pol. J. Soil Sci. 19(1/2), 41(1986).
 5. Fotyma M., Kęsik K.: Prace Nauk. AE Wrocław (Chemia) 267, 67 (1986).
 6. Fotyma M., Zięba S.: Przyrodnicze i gospodarcze podstawy wapnowania gleb). PWRiL Warszawa (1988).
 7. Gibczyńska M.: Prace Nauk. AE Wrocław (Chemia) 267, 196 (1984).
 8. Góralski J., Mercik S.: Rocz. Nauk Roln. Al 00(1), 111 (1974).
 9. Kerschberger M.: Arch. Acker Pflbau 31 (5), 313 (1987).
 10. Kęsik K., Fotyma M.: Prace Nauk. AE Wrocław (Chemia) 267, 90 (1984).
 11. Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E.: Analiza chemiczno-rolnicza. PWN Warszawa (1976).
 12. Motowicka-Terelak T.: Mat. symp. 'Wapnowanie jako czynnik wzrostu urodzajności gleb' Puławy 141 (1983).
 13. Pagel H., Benkenstein H., Krüger W.: Arch. Acker Pflbau u Bodenkd. 25 (12), 755 (1981).
 14. Scheffer B., Scheffer K.: Landwirtsch. Forsch. 37 (1), 1 (1984).
 15. Szybkie metody określania potrzeb nawozowych roślin oraz zagrożenia środowiska w wyniku nawożenia. IUNG Puławy (1991).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu