BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koc Józef (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie)
Tytuł
Wpływ wilgotności gleby na wykorzystanie fosforu z nawozów
The Effect of the Soil Moisture on the Utilization of Phosphorus from Fertilizers
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 190-199, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Słowa kluczowe
Związki chemiczne, Chemia nieorganiczna, Nawożenie gruntów, Gleboznawstwo, Produkcja roślinna
Chemical compounds, Inorganic chemistry, Fertilization of land, Soil science, Crop production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W doświadczeniu wazonowym badano wpływ zwięzłości i wilgotności gleby oraz formy nawozu (superfosfat i gnojowica) na wykorzystanie fosforu. Wykorzystanie fosforu glebowego jest tym większe czym zwięźlejsza i wilgotniejsza jest gleba. Wykorzystanie fosforu z gnojowicy również rosło wraz ze zwięzłością gleby a fosforu z superfosfatu malało wraz ze zwięzłością gleby. Dla obu form fosforu optymalnym wariantem była wilgotność gleby równa 60% mpw., która zapewniała najwyższe jego wykorzystanie. W krótkim okresie czasu (3 miesiące po zastosowaniu) fosfor był lepiej wykorzystany z superfosfatu a w następnym roku z gnojowicy.
Lepsze działanie fosforu z gnojowicy wynikało z wolniejszego tempa jego uruchamiania, ochronnego działania koloidów oraz uruchomienia P z zapasów glebowych. (abstrakt oryginalny)

The effect of soil compaction, soil moisture and the phosphorus forms (superphpsphate and swine slurry) on phosphorus utilization was ascertained in the pot experiment. The more compact and moisture soil is the bigger the soil phosphorus utilization is. The phosphorus utilization from swine slurry also increased when the soil was more compact whereas from superphosphate it decreased. For both forms of phosphorus the optimal variant was soil moisture at 60% m.p.p. The phosphorus utilization was utmost in these conditions. During a short period ( three months after using ) the phosphorus was better utilized from superphosphate but in the next year it was better utilized from slurry. The better activity of phosphorus from swine slurry was caused by its slower pace of set going, a protective act of colloids and releasing phosphorus going fom the soil reserves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gerritee R.G., Eksteen R.: J. Agricult. Sc. 90,1 (1978).
  2. Fotyma M., Mercik St.: Chemia rolna (1992).
  3. Fortham A.W., Schevermann U.: Z. Pflanzenernahr. Baden kd. 141, 4 (1978).
  4. Freytag H., Jager R.: Arch. f. Acker. Pflbau 26, 2, (1982).
  5. Koc J.: Acta Akad. Agricult. Techn. Olst. 283, Agricultura 42 (1986).
  6. Koc J., Gawrońska H., Wróbel Z.: Prace Nauk. AE Wrocław, 677 (1994).
  7. Łoginow W., Cwojdziński W., Zabłocki D., Czarnecki Z.: Zesz. Nauk. AR Bydgoszcz -88 (1982).
  8. Mayer M.A., Asmus F., Görlitz H.: Arch. f. Acker Pflbau 21, 2, 1977.
  9. Stanczew Ł., Matew J., Maszew N., Gorbanow S., Tanew Z., Iwanow K.: Pczwoznanie i Agrochimija 5, (1975).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu