BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patorczyk-Pytlik Barbara (Akademia Rolnicza we Wrocławiu), Beliczyńska Krystyna (Akademia Rolnicza we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ wprowadzenia do gleby osadu i mączki fosforytowej na rozpuszczalność i przemieszczanie fosforu
The Influence of Introducing to the Soil Sewge Sludge and Rock Phosphate Meal on Availability and Translocation of Phosphorus
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 200-205, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Słowa kluczowe
Związki chemiczne, Chemia nieorganiczna, Nawożenie gruntów, Gleboznawstwo
Chemical compounds, Inorganic chemistry, Fertilization of land, Soil science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki doświadczenia wazonowego dotyczącego wpływu osadu oraz dodatku do tego materiału mączki fosforytowej na zawartość fosforu rozpuszczalnego w glebie. Określono także przemieszczenie tego składnika w głąb gleby po 2 i 4 latach od zastosowania. Stwierdzono , że wprowadzenie do kwaśnej gleby lekkiej wysokich dawek osadów ściekowych prowadzić może do wymycia fosforu. (abstrakt oryginalny)

In this work are shown the results of pot experiment refining to influence of sewage sludge and addition to this material rock phosphate meal on contents of available phosphorus in the soil. There is also qualified the translocation of this component in the depth of the soil after 2 and 4 years after using. It is ascertained that introducing to acid light soil high doses of sewage sludge's can lead to washing away the phosphorus. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran S. i wsp.: Zesz Probl. Post. Nauk Roln., z.409, 59, (1993).
  2. Bergmann W. i wsp.: Inst. f. Pfl. Jena (1966).
  3. Dechnik J., Chmielewska B.: Rocz. Glebozn., t. 39, 199, (1988).
  4. Diez T., Kalbfus W.: Agrobiol. Res 44, 1, 23, (1993).
  5. Kalembasa S. i wsp.: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 421 a, 173, (1995).
  6. Lal R., Steward B.A.: Soil Degradation, v.11, 207, (1992).
  7. Munk H.: Landwirtsch. Forsch. 27/1,192 (1972).
  8. Roszyk E. i wsp.: Rocz. Glebozn., t.38, 3, 93, (1987).
  9. WiaterJ., Dębicki R.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z.409, 65 (1993)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu