BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczak Zofia (Akademia Rolnicza we Wrocławiu), Bartmański Antoni (Akademia Rolnicza we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ nawożenia obornikiem i pomiotem kurzym na zawartość fosforu w glebie i runi łąkowej
Influence of Farm Manure and Poultry Wastes on the Phosphorus Content in Soil and Green Growth
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 238-245, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Słowa kluczowe
Związki chemiczne, Chemia nieorganiczna, Nawożenie gruntów, Gleboznawstwo
Chemical compounds, Inorganic chemistry, Fertilization of land, Soil science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na terenie Niżu Dolnośląskiego przeprowadzono badania nad wpływem nawożenia obornikiem i pomiotem kurzym na zawartość fosforu w glebie i runi łąkowej.
Obornik stosowano co dwa lata w dawce 20,0 t/ha, a pomiot corocznie w ilości 11,0 i 22,0 t/ha. Działanie nawozów organicznych było zróżnicowane w latach suchych i średnio wilgotnych. Pod wpływem obornika zawartość P2O5 w glebie obniżyła się a wzrosła natomiast po zastosowaniu pomiotu kurzego.
Przy nawożeniu obornikiem zawartość fosforu w roślinach wynosiła 0,26-0,35%. a pomiotem 0,38-0.41%. (abstrakt oryginalny)

In the region of Lower Silesia the investigations on the influence of farm manure and poultry wastes fertilization on the phosphorus content in the soil and green growth were carried out. Farm manure was applied at 20 t/ha every two years and poultry wastes at 11 and 22 t/ha each year.
The effect of organic fertilization was different in dry and medium wet years. Under the influence of farm manure, content of P2O5 in the soil decreased, but increased after poultry wastes applying.
Content of phosphorus in plants reached 0,26-0,35% after farm manure fertilization and 0,38-0,41% after poultry wastes applying. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorlach E.: Nawozy organiczne; Mat. Konferencji AR Szczecin 1, 5. (1992).
  2. Mikołajczak Z.: Nawozy organiczne; Mat. Konferencji AR Szczecin 1, 168 (1992).
  3. Mikołajczak Z.: Prace Nauk. AR Wrocław, Chemia, 610, 26 (1992).
  4. Mikołajczak Z., Bartmański A.: Nawozy organiczne. Mat. Konferencji AR Szczecin. 1. 161 (1992).
  5. Prończuk J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 276, 29 (1993).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu