BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaś Józef (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Trefler Bronisław (Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach), Dymnicka Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Arkuszewska Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krasnodębski Ryszard (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Przydatność fosforanu paszowego (MM-x) otrzymanego z zasolonych wód dołowych kopalń węgla kamiennego w żywieniu młodego bydła opasowego
Utility of the Phosphate (MM-x) Obtained from Coalmine Saline Water in Feeding of Young Fattening Cattle
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 246-249, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Słowa kluczowe
Związki chemiczne, Chemia nieorganiczna, Produkcja pasz, Zwierzęta gospodarcze
Chemical compounds, Inorganic chemistry, Animal feed production, Livestock
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Doświadczenie przeprowadzono na 45 buhajkach rasy ncb o średniej masie ciała 320kg, podzielonych na 3 grupy po 15 szt. w każdej. Eksperyment trwał 112 dni. Zwierzęta otrzymywały jako pasze podstawowe kiszonkę z traw i mieszankę zbożową z bobikiem. Czynnikiem różnicującym grupy było stosowanie w I grupie 50g "MM-х", w II 40g "Mikrofosu", a w III zwierzęta nie otrzymywały żadnego dodatku mineralnego W dziennych przyrostach masy ciała zwierząt, jak również w zużyciu energii i białka na 1 kg przyrostu nie wystąpiły statystycznie istotne różnice. Nie mniej jednak grupa otrzymująca "MM-х" miała nieco lepsze przyrosty masy ciała i mniejsze zużycie energii i białka na 1 kg przyrostu nie tylko w odniesieniu do grupy kontrolnej, nie otrzymującej dodatków mineralnych, ale również do grupy otrzymującej dodatek "Mikrofosu ". (abstrakt oryginalny)

The experiment was carried out on 45 bulls of the lowland black and white breed of average body weight of 320kg, divided into 3 groups of 15 animals. The experiment lasted 112 days. Silage grass and mixture of cereal concentrate with small beans were the basic feeds used. Animals from group I received 50gm of "MM-x", group II - 40gm of "Mikrofos" and group III - no additional minerals. There were no statistically significant differences in the daily life gain or the feed conversion efficiency per 1kg of body weight gain. Nevertheless the animals in the group receiving "MM-x" had slightly better life gain and lower use of energy and protein per 1kg of gain in comparison not only with control group, but also with the group receiving the supplement of "Mikrofos". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Karaś J., Witczak F.: 1970. Tabele składu mineralnego pasz. PWRiL, Warszawa.
  2. Karaś J., Wolska B.: 1982. Quantity of mineral elements in ration for youg fattening cattle. Mat. z Kongresu EAAP. 1-8. Leningrad.
  3. Normy żywienia zwierząt gospodarskich, 1985. PWRiL, Warszawa.
  4. Skulmowski J.: 1974. Metody analizy pasz. PWRiL, Warszawa.
  5. Ruszczyc Z.: 1970. Metodyka doświadczeń zootechnicznych PWRiL, Warszawa.
  6. Witczak F., Karaś J.: 1970. Prac. Nauk. WSE Wrocław-Chemia 23 (45), 111-115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu