BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołtysek Katarzyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie olejów roślinnych w procesie biosyntezy enzymów grzybni Penicillium roqueforti
The Application of Plant Oils Biosynthesis Enzymes of Penicillium Roqueforti in Submerged Culture
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Technologia (1), 1996, nr 728, s. 179-183, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Oleje roślinne, Biosynteza, Technologia
Vegetable oils, Biosynthesis, Technology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienie tworzenia się enzymów w żywej komórce jest procesem wysoce skomplikowanym. Charakter enzymów wytwarzanych przez dany mikroorganizm jest uwarunkowany przede wszystkim czynnikami genetycznymi. Żywe organizmy jednak, jakimi są drobnoustroje, posiadają zadziwiającą zdolność samoregulacji zarówno syntezy enzymów, jak i ich aktywności przy zmianie warunków środowiska zewnętrznego. Biosynteza enzymów nie zawsze przy tym jest skorelowana z optymalnymi warunkami rozwoju mikroorganizmów, tzn. najlepsze warunki wzrostu grzybni nie zawsze są optymalne dla syntezy określonego enzymu. Nie ma również ścisłej zależności pomiędzy fazą wzrostu a wydajnością biosyntezy enzymów. Na ogół ich wytwarzanie odbywa się równolegle z rozwojem i jest uzależnione od składu pożywki, jej odczynu, temperatury i stopnia aeracji.
Istnieje ogromna liczba pożywek używanych w procesach biosyntezy enzymów metodą hodowli wgłębnej. Różnią się one rodzajem stosowanych źródeł węgla i azotu, dodatkiem makro- i mikroelementów oraz substancji stymulujących proces biosyntezy. (fragment tekstu)

The influence of plant oils (represeed, sunflowerseed and soybeanseed) on proteolytic and lipolytic activity in submerged culture of Penicillium roqueforti was examined. Application of these oils as antifoaming substances was observed, too. The most effective showed of use of sunflowerseed oil. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cyperowicz A.S.: Enzymy, WNT, Warszawa 1974.
 2. Aravina L.A., Ponomareva V.D. (i in.): Mikrobiologiya 46 (3), 472-7 (1977).
 3. Kuno Mitsuzo, Kono Takehiko.: Patent japoński 73 77086 (1974)
 4. Niki T., Yoshioko Y., Ahiko K.: Int. Dairy Congress XVIIID2, 531-37 (1966).
 5. Patent rosyjski 516394 (1976).
 6. Hofmann T., Shaw R.: Biochim. Biophys. Acta 92, 543 (1964).
 7. Szołtysek K.: Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna (Wrocław), 1979.
 8. Liebert J., Kask K., Kostner A.: Tr. Talinn. Politekh. Inst. Ser. A 273, 3-12, (1969).
 9. Kann A., Raja K.: Tr. Talinn. Politekh. Inst. 33j, 77-87, 1973.
 10. Szołtysek K.: Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Technologia 291, 29-37, (1981).
 11. Szołtysek K.: Materiały Naukowe XXI Zjazdu PTM, Olsztyn 1987.
 12. Szołtysek K.: Patent PRL nr 150 796 z 1990.10.31.
 13. Materiały III Konsultacji Specjalistów Krajów RWPG ds. Preparatów Enzymatycznych, Bukareszt 1966.
 14. Szołtysek K.: Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Technologia, 313, 61-65 (1985).
 15. Szołtysek K., Ziobrowski J.: Przegląd Mleczarski 9 (XXXII), 6- 8, (1983).
 16. Pietkiewicz J., Leśniak W., Podgórski W.: Bioreaktor laboratoryjny, Prawo ochronne udzielone przez Urząd Patentowy PRL 1990.04.02. Wzór użytkowy W-82273.
 17. Pietkiewicz J., Leśniak W., Podgórski W.: Urządzenie do prowadzenia laboratoryjnych procesów biotechnologicznych, Prawo ochronne udzielone przez Urząd Patentowy PRL 1990.04.02. Wzór użytkowy W-86230.
 18. Ziobrowski J., Zmaczyński K.: Zeszyty Naukowe WSE we Wrocławiu 22, 3 (1964).
 19. Pierzynowska-Komiak G. (i in.): Przegląd Mleczarski 4, 15-17 (1982).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1428-5290
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu