BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyła Zbigniew
Tytuł
Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (AGEG) - koordynator współpracy transgranicznej w Europie
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 753, s. 57-60
Tytuł własny numeru
Funkcje układu instytucjonalnego w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego
Słowa kluczowe
Współpraca regionów przygranicznych, Materiały konferencyjne
Region cross-border cooperation, Conference materials
Firma/Organizacja
Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych
Association of European Border Regions (AEBR)
Abstrakt
Wśród wyspecjalizowanych instytucji europejskich, których polem zainteresowania jest współpraca regionów przygranicznych, czołowe miejsce zajmuje Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen - AGEG). Organizacja ta powstała na przełomie łat 1970/1971 z inicjatywy Rady Europy w celu koordynacji działań związanych z kontaktami regionów przygranicznych. Powołanie AGEG było poprzedzone szeregiem spotkań i konsultacji zainteresowanych stron, z tych zaś przełomowe znaczenie miała konferencja pt: Przygraniczne planowanie i współpraca, która odbyła się w 1965 r. w Bazylei. Od momentu powstania Stowarzyszenia Europejskich Regionów granicznych następował stały rozwój tej instytucji i zakresu jej zadań. Początkowo w skład AGEG wchodziły regiony przygraniczne położone wzdłuż Renu. W miarę postępu procesów integracyjnych w prace tej organizacji włączały się od początku lat osiemdziesiątych regiony przygraniczne RFN, państw Beneluksu, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Włoch, Szwajcarii, Austrii, Węgier i byłej Jugosławii Liczbę euroregionów zrzeszonych w AGEG trudno precyzyjnie określić. Do organizacji tej wchodzą głównie euroregiony reprezentujące związki o charakterze międzyregionalnym (np. Alpe-Adria) oraz międzykomunalnym (np. Euregio, Maas-Rhein). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu