BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soliński Józef (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ dodatku garbnika naturalnego i usuwania osadu po sterylizacji podłoża melasowego na wydajności kwasu cytrynowego otrzymywanego metodą fermentacji powierzchniowej na melasie z Cukrowni "Pszenno"
Influence of Natural Tannin Addition and Sediment Removal After Sterilization of Molasses Base on the Yield of Citric Acid Obtained by Surface Fermentation Method on Molasses from "Pszenno" Sugar-factory
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Technologia (1), 1996, nr 728, s. 213-222, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł chemiczny, Przemysł cukrowniczy, Technologia
Chemical industry, Sugar industry, Technology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie badań przeprowadzonych na melasie z Cukrowni "Pszenno" można sformułować następujące wnioski:
1. Badania wykazały, że korzystne jest dodawanie garbnika naturalnego obok K4Fe(CN) 6 i ZnSO4 do zacierów fermentacyjnych.
2. W przypadku stosowania garbnika naturalnego stwierdzono, że najkorzystniejszy jest jego dodatek w ilości 0,01%. Garbnik powodował również lepsze zarastanie grzybnią podłoża fermentacyjnego.
3. Dawka żelazocyjanku potasu w ilości 0,05% była najodpowiedniejsza dla biosyntezy kwasu cytrynowego przy stałej ilości dodawanego siarczanu cynku (0,001%) i fosforanu potasu (0,001%).
4. Kolejność odczynników dodawanych do podłoża winna być następująca:
a) żelazocyjanek potasu,
b) siarczan cynku,
c) garbnik naturalny.
5. Wyższa kwasowość ogólna, a tym samym tworzenie kwasu cytrynowego, występuje w przypadku badanej melasy w podłożach fermentacyjnych z usuniętymi osadami.
6. Usuwanie osadów z roztworów fermentacyjnych przed procesem fermentacji pozwoliło na osiągnięcie wydajności wyższej o 18% kwasu cytrynowego. Takie postępowanie spowoduje również zmniejszenie uciążliwości ścieków w warunkach procesu przemysłowego. (fragment tekstu)

In surface fermentation process conducted on molasses suplement of K4Fe(CN) 6 in 0.04-0.07% of the base ZnSO4 and KH2PO4 in quantities of 0.001% is mostly used.
The author, beside above mentioned ingredients, introduced addition of 0.001% natural tannin (the oak extract) which caused increase of the citric acid yield efficiency and easier overgrown the base surface by mycelium.
Sediment removal, precipitated after the mash sterilization has caused the growth of the citric acid forming on the examined molasses from "Pszenno" sugar-factory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Soliński J.: Wpływ jonów żelaza na fermentację cytrynową i rozwój aktywnej kultury Aspergillus niger. "Zeszyty Naukowe WSE we Wrocławiu", nr 18., Wrocław: AE 1963.
  2. Kutermankiewicz M.: Uzdatnianie brzeczki melasowej do wgłębnej fermentacji przez ograniczenie szkodliwości działania jonów Ca+2. "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1986 nr 1-2.
  3. Żurawski G.J. (i in.): Proizwodstwo piszczewych kisłot. Piszczepromizdat, Moskwa 1963.
  4. Kovats I., Bałaban J.: Zwalczanie zakażeń bakteryjnych występujących w fermentacji cytrynowej przez dobór odpowiedniego pH roztworów melasowych. "Przemysł Fermentacyjny i Rolniczy" 1971 nr 10.
  5. Soliński J.: Patent PRL nr 228972 z dnia 11.10.1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1428-5290
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu