BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzepa Teresa (Uniwersytet Szczeciński), Leoński Tymoteusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Jak studenci spostrzegają zachodnich sąsiadów - przez pryzmat stereotypu czy postawy?
Perception of Foreign Neighbours by Polish Students - Stereotype or Attitude
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2007, t. 27, s. 47-61, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Stereotypy i stereotypizacja
Słowa kluczowe
Badania międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Stereotypy narodowe
Intercultural research, International relations, National stereotypes
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy, Lublin
Germany
Abstrakt
Mimo rozmaitych dyskusji zarówno pojęcie stereotypu, jak i postawy należy zaliczyć do jednych z lepiej zdefiniowanych i skutecznie wykorzystywanych w ramach psychologii społecznej. Pojęcia te przeniknęły również na stałe do języka potocznego i mają w nim status terminów dobrze określonych i niemal pozbawionych niejednoznaczności. Dlatego nie będziemy prezentować (najczęściej pomijanych przez czytelników) sporów definicyjnych wokół kluczowych pojęć. Wybieramy najprostszą drogę i podajemy te definicje, które są powszechnie przyjmowane i które uznajemy za wyjątkowo jasne, zwięzłe i trafne, a ponadto - szczególnie adekwatne do celu przeprowadzonych badań. (fragment tekstu)

We present findings of the questionnaire research concerning the stereotype of Germans as it is realized by the Polish students. The point was to show differences in a stereotyped image of the German people considering possibilities (or difficulties) in gaining access to the Germans, contacting them and making their acquaintance. This is why our research ran in two groups: (1) very close neighbours (Szczecin); (2) very far neighbours (Lublin). The results we acquired allow us to note that the nature of the current stereotype of the Germans which is typical among the young people is the same as the nationwide one. Being in contact with the Germans does not change it. The above statements refer both to (1) shallow (positive) manners of mutual relations (e.g. German as a neighbour or a person who needs blood transfusion) and to (2) deep (negative) mamiers of mutual relations (e.g. German as a husband/wife or a long-term neighbour when a Pole lives in Germany). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań: Zysk i S-ka.
 2. Bering J., Villaine-Gandossi Ch. (1995), Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach międzynarodowych. Podejście interdyscyplinarne. W: Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.
 3. Błuszkowski J. (2003), Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 4. Domachowski W. (1998), Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Janiszewski L. (1993), Mniejszość niemiecka a Polacy na Pomorzu Szczecińskim: szkic socjologiczny, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 6. Janiszewski L, Woźniak R. (1992), Polacy i Niemcy. Sondaż opinii i postaw, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Kłoskowska A. (1996), Kultury narodowe u korzeni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Koukola B. (2001), Stereotypy i uprzedzenia z punktu widzenia psychologii społecznej. W: Polacy, Niemcy, Czesi - sąsiedztwo na przełomie wieków, red. W. Lesiuk, A. Trzcielińska-Polus, Opole: Instytut Śląski.
 9. Kurcz I. (1994), Zmienność i nieuchronność stereotypów, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii UW.
 10. Malewska-Peyre H. (1992), Ja wśród swoich i obcych. W: Tożsamość a odmienność kulturowa, red. P. Boski, Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 11. Mika S. (1981), Psychologia społeczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 12. Mudyń K. (1998), Stereotypy. W: Encyklopedia psychologiczna, red. W. Szewczuk, Warszawa: Fundacja Innowacja.
 13. Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. W: Teorie postaw, red. S. Nowak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 14. Sakson A. (2001), Polacy i Niemcy: stereotypy i wzajemne postrzeganie, Poznań: Instytut Zachodni.
 15. Stephan W.C., Stephan C.W. (1999), Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 16. Turek-Kwiatkowska L. (1996), Wzajemne kształtowanie się stereotypów Niemców i Polaków w historiografii, Europa Regionum, tom I.
 17. Włodarczyk E. (1996), Refleksje o stosunkach między Polakami i Niemcami w perspektywie historycznej ostatnich trzech stuleci, Europa Regionum, tom I.
 18. Wrzesiński W. (1992), Sąsiad czy wróg, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu